• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  18.05.2015

Periodični godišnji izvještaj o izvršenju Budžeta/Proračuna Općine Maglaj

U skladu sa članom 100. i 101. Zakona o budžetima/proračunima Federacije BiH, objavljujemo Periodični godišnji izvještaj o izvršenju Budžeta/proračuna Općine Maglaj za 2015. godinu i to za period 1.1. - 31.3.2015. godine.

Kvartalni financijski izvještaj za 1.1. - 31.3.2015. >> Download

Obrazac 1 >> Download

Obrazac 2 >> Download

Obrazac 3 >> Download

Obrazac 4 >> Download

Obrazac 5 >> Download

Obrazac 6 >> Download

Obrazac 7 >> Download

Obrazac 8-tabela1 >> Download

Obrazac 8-tabela2 >> Download

Obrazac 9 >> Download

Pismeno obrazloženje o namjenskom utrošku sredstava >> Download

Izvještaj o izvršenju Budžeta/Proračuna Općine Maglaj za 2014. godinu >> Download

Odluka o usvajanju Budžeta/Proračuna Općine Maglaj za 2014. godinu >> Download