• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  13.05.2015

Izvršena primopredaja deminiranog terena u Straištu

Danas je izvršena primopredaja deminiranog terena na zadatku Straište – Ruvići, ID 13693, općina Maglaj. Radove na tehničkom izviđanju izvodila oganizacija „Detektor“ d.o.o. iz Banja Luke pri čemu je krajnjem korisniku predato 50.616m2 prostora.

Projekat je financirao ITF.