• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  12.05.2015

Potpisani ugovori o donacijama za Mjesne zajednice u okviru projekta CESTA

U okviru projekta CESTA Američke agencije za međunarodni razvoj USAID koji impementira CRS danas su u Općini Maglaj potpisani ugovori o donaciji i ugovori sa dobavljačima za projekte manjeg obima na području Maglaja. Ugovore su potpisali predstavnici CRS-a te predstavnici mjesnih zajednica i kompanija koje vrše isporuku materijala. Ovom prilikom pomoćnik općinskog načelnika Jasmin Devedžić potpisao je i darovnice za mjesne zajednice.Projekti se odnose na nabavku i isporuku materijala za sledeće: sanaciju vodovoda u MZ Kopice, izgradnju vodovodnog rezervoara u MZ Fojnica, sanaciju Društvenog doma Ulišnjak u istoimenoj mjesnoj zajednici i sanaciju mostova i potpornih zidova u MZ Novi Šeher i MZ Radojčići. Ovi projekti podrazumjevaju i komponentu samo-pomoći , tj. Angažman i doprinos mještana.