• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  04.05.2015

Rezultati prve selekcije pristiglih prijava u projektu „Podrška lokalnom ekonomskom oporavku poslije poplava u Maglaju i Doboju“

Njemačka nevladina organizacija „HELP – Hilfe zur Selbsthilfe“ u Projektu „Podrška lokalnom ekonomskom oporavku poslije poplava u Maglaju i Doboju“ dostavila je Općini Maglaj, kao partneru u projektu, rezultate prve selekcije pristiglih prijava. U narednom periodu predstavnici nevladine organizacije HELP će obići sve aplikante sa oznakom IN i donijeti konačnu odluku o odabiru korisnika pomoći.

Projektom će biti podržane privredne djelatnosti na teritoriju općine Maglaj a koje su pogođene poplavama u 2014. godini. U obzir će se uzimati aktivnosti koje su bile registrovane prije 15.05.2014. godine.

Pomoć za 25 korisnika će se dodjeljivati u vidu materijala/opreme/mašina bez gotovinskih isplata, a u zavisnosti od obima potreba i vrste djelatnosti aplikanta. Dodjeljivati će se grantovi u iznosu od 750 EUR – 4.000 EUR.

Finalni korisnici su u obavezi da i sami učestvuju u iznosu od 5%, da obave 10 sati društveno korisnog rada i da sa krajem Projekta budu registrovani.

Rezultate pristiglih prijava možete preuzeti ovdje >> Download