• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  04.05.2015

26. sjednica Općinskog vijeća Maglaj

Na osnovu člana 59. i 60. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Maglaj («Službene novine Općine Maglaj broj: 2/13- prečišćen tekst») i zaključka Kolegija od 21.04. 2015. godine,

SAZIVAM
26. sjednicu Općinskog vijeća Maglaj,
za dan ČETVRTAK, 7.05.2015.godine u 16,00 sati
u sali JU Dom kulture «Edhem Mulabdić» Maglaj


DNEVNI RED


1. Pregled aktivnosti vezano za sanaciju šteta poslije prirodnih nesreća između dvije sjednice Općinskog vijeća Maglaj (od 2.04. 2015. godine – do danas)Download

2. a) Prijedlog Kriterija za dodjelu općinskih stipendija za 2014/2015. kalendarsku godinu Download
b) Prijedlog Odluke o dodjeli općinskih stipendija za akademsku 2014/2015.godinu Download

3. a) Izvještaj o radu Jedinstvenog organa uprave Općinski načelnik za 2014. godinu Download
b) Program rada Jedinstvenog organa uprave Općinski načelnik za 2015.godinu Download

4. a) Izvještaj o izvršenju Budžeta/Proračuna Općine Maglaj za 1.1. – 31.12.2014. godine Download
b)Odluka o usvajanju Godišnjeg obračuna Budžeta/Proračuna Općine Maglaj za 2014.godinu Download

5. Kvartalni finansijski izvještaj Budžeta-Proračuna Općine Maglaj za period 1.1. – 31.3.2015. godine Download

6. Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu finansiranja parlamentarnih grupa političkih stranaka u 2015. godini Download

7.Informacija o parking prostorima Download

8. Prijedlog Odluke o imenovanju člana OIK-a Download

9. Prijedlog Odluke o proširenju vodovodne mreže za potrebe «Natron Hayat» d.o.o. Maglaj Download

10. Informacija o vodosnabdijevanju i uspostavi vodnih objekata po zaključku vijeća Download

11. Izvještaj o radu JU Dom zdravlja Maglaj za 2014.godinu i i Program rada JU Dom zdravlja za 2015.godinu Download

12. Informacija Općinskog pravobranilaštva po zaključku Općinskog vijeća broj: 02-05-1-392/15 od 12.2.2015.godine Download

13. Prijedlog Ugovora o prijateljskom okruženju i zahtjev za davanje koncesije za eksploataciju mrkog uglja Rudnika Brezove Dane Download

14. Saglasnost za korištenje Gradskog stadiona Maglaj za potrebe NK «Moševac Maglaj Download

15. Izvještaj Komisije za socijalnu zaštitu/skrb i inkluziju općine Maglaj Download

16.Analiza situacije u oblasti socijalne zaštite i inkluzije u općini Maglaj sa osvrtom na raseljena lica i povratnike Download

17. Akti iz Službe za urbanizam, geodetske i imovinsko pravne poslove Download

- vijećnička pitanja i inicijative

PREDSJEDAVAJUĆI OV,
Marko Zelić