• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  16.12.2011

KJD Maglaj uručen kamion za odvoz smeća vrijedan gotovo 300 hiljada KM

Ključeve kamiona za odvoz smeća vrijednosti gotovo 300 hiljada KM, zapremine 15 kubika, danas je češki ambsador u BiH Tomaš Szunyog uručio direktorici KJD Maglaj Amiri Zukić.Ovaj je dio nabavljene tehničke opreme za KJD Maglaj kroz projekat Lokalne akcione grupe regije Doboj – Maglaj “Poboljšanje upravljanjem otpadom u opštinama Maglaj i Doboj” vrijednog gotovo 800 hiljada eura. Općine Maglaj i Doboj u projektu učestvuju sa 10 posto sredstava. Na osnovu tog projekta Doboj dobija regionalnu deponiju koja će pokrivati 14 općina, a Komunalno javno društvo Maglaj tehničku opremu (kamioni za odvoz smeća, kontejneri, prese za papir i sl.)
Tim povodom u Maglaju su, pored NJ.E češkog ambasadora, u Maglaju su boravili i potpredsjednik Republike Srpske i predsjednik Upravnog odbora LAG-a Enes Suljkanović, načelnik opštine Doboj Obren Petrović, Maja Mišić, izvršna direktorica LAG-a i Damir Kasum, direktor firme Geotest Sarajevo.Načelnik Maglaja Mehmed Mustabašić pohvalio je ovakve i slične projekte međuopćinske saradnje, njihovom značaju za lokalne zajednice i rješavanju problema deponija otpada sa kojima se suočavaju.
Realizacija ovog projekta za sada teče po planu, ocjenjeno je na sastanku, na kojem su dogovoreni i budući koraci. Već početkom slijedeće godine uslijediće isporuka 60-tak kontejnera i konkretni poslovi na izgradnji regionalne deponije- istraživanju i izradama studija o uticaju na okoliš i uvezivanju općina koje će deponiju koristiti.Lokalna akciona grupa regije Doboj je jedna od prve tri lokalne akcione grupe osnovane u Bosni i Hercegovini, zasnovane na principima javno-privatnog partnerstva. Osnivači LAG-a regije Doboj su predstavnici javnog i privatnog sektora iz općina Doboj i Maglaj.
Nastojanje LAG-a regije Doboj je da kroz implementaciju razvojnih ciljeva iz strateških planova općina koje trenutno pokriva (ili nastoji da pokrije u bliskoj budućnosti) da postane vodeća snaga u razvojnim aktivnostima cijele regije. Kroz dijalog javnog sektora (općinskih organa i predstavnika privatnog sektora) cilj je obezbijediti neophodne preduslove za ubrzan ruralni razvoj cijele regije.