• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  30.04.2015

Potpisani tripartitni Ugovori sa devet korisnika

Danas su u Općini Maglaj potpisani tripartitni Ugovori o načinu korištenja novčanih sredstava Federalnog Fonda za pomoć nastradalim područjima od prirodne nesreće na teritoriji Federacije BiH.

Ugovori su potpisani sa devet korisnika sa područja općine Maglaj, svaki od ovih korisnika će dobiti sredstva u iznosu od 35.700,00 KM isključivo za izgradnju stambenog objekta koji je porušen usljed prirodne nesreće.
Sredstva su dodjeljena u skladu sa priorietima usvojenim od strane Općinskog vijeća, te će se za realizaciju primjenjivati Standardi za obnovu i izgradnju stambenih jedinica i objekata ugroženih poplavama i klizištima a koji su prihvaćeni od strane Upravnog odbora Fonda.Svi korisnici koji su danas potpisali ugovore, obavezali su se da će odobrena i uplaćena novčana sredstva namjenski upotrijebiti za trajno rješavanje stambenog pitanja, a Fond će u svakom trenutku imati pravo vršiti kontrolu korištenja sredstava Fonda i to kod općine ili korisnika.