• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  15.04.2015

UNDP BiH i Općina Maglaj nastavljaju sa implementacijom aktivnosti pomoći poljoprivrednim proizvođačima

UNDP BiH i Općina Maglaj, u okviru „Projekt inkluzivnog i održivog ekonomskog razvoja“ (ISED) nastavljaju sa implementacijom aktivnosti pomoći poljoprivrednim proizvođačima.
Nakon objavljenog Javnog poziva za podizanje nasada krastavca kornišona u 2014. godini odabrano je 30 korisnika sa područja općine Maglaj. Predviđeno je da svaki korisnik dobije grant u vidu sustava za navodnjavenje „kao po kap“, paket prihrane i zaštite, te sadni materijal.
Prva aktivnost je bila uzimanje uzoraka zemljišta sa kandidiranih parcela kako bi se mogla dati pravilna preporuka gnojidbe i prihrane zemljišta, a na parcelama koje su bile u zoni poplava, rađene su analize na prisutnost teških metala kako ne bi došlo do kontaminacije poljoprivrednih proizvoda. Nakon urađene analize održana je prva edukativna radionica u nizu predviđenih, kako bi se korisnici koji se nisu do sada susretali sa ovim vidom poljoprivredne proizvodnje upoznali sa tehnoligijom uzgoja krastavca kornišona.

Navedenih 30 korisnika je već dobilo sustav za navodnjavanje „kap po kap“ te paket prihrane i zaštite, a krajem 5. mjeseca ove godine se očekuje i dodjela sadnog materijala.
Važno je napomenuti da je UNDP BiH kroz ovaj projekt osigurao stručnu podršku, te zagarantiran otkup po otkupnim cijenama koje su prisutne na tržištu u momentu otkupa.
Vrijednost doniranih sredstava je cca 40.000,00 KM, dok su korisnici dužni sa svoje strane osigurati pripremu zemljišta, stalni dotok vode na parceli, te stupove, mrežicu i žicu za naslon.