• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  13.04.2015

Obavještenje o početku III ciklusa edukacije u projektu „Vlastiti biznis-karta za sigurnu budućnost!„ u okviru LOD-IV projekta

Udruženje građana „CENTAR MAG“ Maglaj u petak 10. aprila 2015.godine započelo III ciklus edukacije u projektu „Vlastiti biznis - karta za sigurnu budućnost! “ u zgradi maglajskih srednjih škola, a u okviru UNDP projekta LOD-IV Jačanje lokalne demokratije, finansiranog od strane EU.

Cilj Projekta je da se u periodu od 6 mjeseci prije svega mladi ljudi učenici završnih razreda maglajskih srednjih škola, ali i svi drugi zainteresovani, upoznaju sa osnovnim odlikama i specifičnostima poslovnog okruženja današnjice, a zatim i pomoći mladima da razmišljaju na vrijeme o prednostima samoopredjeljenja u biznisu, pokretanju i razvoju vlastitih poslovnih ideja i e-businessa s ciljem osiguranja izvjesnije budućnosti.

U prethodnom periodu je vrlo uspješno realizovana poslovna edukacija uz prisustvo više od 400 polaznika na I i II ciklusu, a ne sumnjamo da će se i u zadnjem ciklusu ovakvi trendovi nastaviti. Kroz prethodne cikluse edukacije kvalitetno su obrađene teme koje se odnose na osnovne poduzetničke pojmove, izvore finansiranja biznisa, biznis planove i projektno finansiranje ideja po metodologiji IPA fondova.

Takođe, uspješno je završen i drugi krug finansijske revizije projekta od strane UNDP-a, što je bio preduslov za nastavak planiranih projektnih aktivnosti.

U predstojećem III ciklusu edukacije planirano je upoznavanje polaznika sa on-line i elektronskim businessom, te ukazivanje na konkretne načine korištenja ovih resursa radi ostvarenja vlastitih prihoda, a zatim na kraju edukacije će se provesti i završno testiranja znanja predviđeno projektom.

Trajanje projekta je usklađeno sa trajanjem nastavne 2014/2015. godine s obzirom da su direktna ciljna grupa projekta učenici završnih razreda srednjih škola, ali na predavanja i promocije su pozvani svi zainteresovani korisnici.

Zahvaljujemo svim prijateljima, korisnicima i partnerima projekta na iskazanom interesovanju i podršci u toku implementacije projekta!

UG “CENTAR MAG“ MaglajProjekat „Vlastiti biznis - karta za sigurnu budućnost!“ udruženja građana „CENTAR MAG“ Maglaj, se realizuje u sklopu UNDP-ovog projekta „Jačanje lokalne demokratije/demokracije IV – LOD IV“ kojeg finansira Evropska unija iz sredstava Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA) u iznosu od 2 miliona eura.