• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  07.04.2015

Priprema za održavanje volonterske akcije na čišćenju obala rijeka Bosne, a povodom 22.aprila - Dana Planete Zemlje - poziv za učešće u akciji....

Šta je DAN PLANETE ZEMLJE...?


UVOD:
Dan planete Zemlje u čitavom se svijetu obilježava 22. aprila. Tradicija obilježavanja ovog datuma potiče još iz 1970. godine, a 1990. godine ovaj datum postao je međunarodnim danom.
Cilj obilježavanja ovog dana je da se ukaže na ugroženost prirode i na čovjekov nemar u odnosu prema njoj, te na opasnost koja prijeti životu na Zemlji.
Ovaj dan je i dobar povod mnogobrojnim organizacijama, institucijama i pojedincima da poduzmu konkretnu akciju, te zaštite Zemlju i sve prirodne resurse. Tako možemo čuti i vidjeti kako se aktivisti bave čišćenjem javnih površina,parkova,rijeka,sađenjem cvijeća,pošumljavanjem, organizovanjem demonstracija i prosvjeda s ciljem boljeg odnosa vlasti i građana prema životnoj okolini... sl.
Međutim, pitanje je da li je samo jedan dan dovoljan za dobrobit planete Zemlje? Naravno da nije!

Pismo Ambasadorice SAD u BIH Općinskom načelniku:
Ambasadorica SAD u BiH Maureen E.Cormack je 1.aprila 2015.godine uputila pismo općinskom načelniku Mehmedu Mustabašiću u kojem ističe važnost obilježavanja 22.aprila – Dana Planete.Ambasadorica Cormack želi da se na području cijele BiH obilježi ovaj dan kroz veliku VOLONTERSKU akciju koju podržava ova ambasada i u kojoj će direktno učestvovati djelatnici ambasade na čelu sa ambasadoricom Maureen E.Cormack. Prilikom nedavne posjete Dobojskoj regiji ona se uvjerila u razmjere oštećenja riječnih obala i sveukupnih šteta nastalih lanjskim poplavama.To je nju potaklo da inicira akciju čišćenja rijeke Bosne prisustvom volontera iz tri lokalne zajednice (Doboj,Doboj Jug i Maglaj), pripadnika Oružanih snaga BiH i civilnog društva.
Kako smo istakli,ambasadorica će na ovom prostoru u akciji volontiranja i sama učestvovati zajedno sa uposlenicima Ambasade SAD u BiH 22.aprila 2015.godine .

Ambasada SAD u BiH će zajedno sa lokalnim vlastima logistički podržati ovu akciju,kako bi ona bila što uspješnija,stoji u pismu Maureen E.Cormack,ambasadorice SAD u BiH upućenom općinskom načelniku Mehmedu Mustabašiću.

Sastanak u Maglaju:
S tim u vezi u srijedu 1.4.2015.godine je održan prvi sastanak predstavnika Tima za civilno-vojnu saradnju Američke ambasade u BiH sa načelnikom Maglaja Mehmedom Mustabašićem, načelnicom Doboj Juga Jasminkom Begić i gradonačelnikom Doboja Obrenom Petrovićem.Na sastanku je bilo govora o pojedinostima ove akcije sa intencijom da ona bude što masovnija. Imenovani su koordinatori akcije ispred sve tri lokalne zajednice čiji je zadatak da prema Ambasadi SAD što prije dostave povratne informacije o broju volontera-učesnika akcije,o materijalno-tehničkim sredstvima koja bi se toga dana stavila na raspolaganje u svakoj od lokalnih zajednica.

Poziv za čišćenje obale rijeke Bosne 22.aprila 2015.godine
Kako se ovaj POZIV upućuje svim strukturama na području Općine Maglaj, sa posebnim težištem na radno-sposobno građanstvo, na članove svih nevladinih organizacija i institucija, javnih ustanova, MZ, škola, pravna i fizička lica, MOLIMO da nam date povratne informacije o Vašem učešću na ovoj akciji i dostavite Općini Maglaj na broj 609 550 do 15.aprila, kako bismo mogli obavjestiti Američku ambasadu u BiH o broju učesnika akcije sa područja Općine Maglaj, te kako bi se s tim u vezi mogla pripremiti odgovarajuća logistika (alat i sve drugo neophodno za provođenje akcije,mehanizacija za prevoz sakupljenog smeća, hrana i piće, prva medicinska pomoć i sl).
Predstavnici sve tri općine će 22.4.2015.godine od 8,00 sati imati polaznu tačku za ovu akciju na lokalitetu ušća Usore u Bosnu.

DAN JE PLANETE ZEMLJE - ODAZOVIMO SE OVOJ AKCIJI!