• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  06.04.2015

Obavještenje o početku radova deminiranja

Dana 02.04.2015. godine uvedena je u posao deminerska oganizaciju „Detektor“ d.o.o. iz Banja Luke čime su započeli radovi na deminiranju na zadatku tehničkog izviđanja Straište-Ruvići, ID 13693 u MZ Straište.

Do 15.05.2015. godine, ukoliko dozvole vremenski uslovi, biti će očišćeno 50.600 m2 prostora. Pomenute radove finansira ITF.