• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  02.04.2015

Obavještenje o početku radova deminiranja na lokalitetu Komšići - Liješnica

01.04.2015. godine uvedeno je u posao udruženje „Centar za obuku pasa za otkrivanje mina“ u BiH čime je započeto sa radovima deminiranja na zadatku tehničkog izviđanja Komšići – Liješnica, ID 13690, općina Maglaj, u skladu sa odobrenim izvedbenim planom.

U narednim periodu biti će očišćeno 43.078,23 m2 prostora. Pomenute radove finansira Američka vlada i Tursko-američka koalicija.

Na pomenutom području u toku izvođenja radova će biti povremene obustave prometa iz sigurnosnih razloga, koje će regulirati pripadnici PS Maglaj.

Molimo građanstvo za strpljenje i razumijevanje.