• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  30.03.2015

Informacija o rezultatima analiza vode za piće uzorkovanih lokalnih vodnih objekata na dan 26.02.2015. godine

U nastavku provođenja aktivnosti na kontroli ispravnosti vode za piće na području općine Maglaj 26.02.2015. godine uzeti su uzorci od strane Zavoda za javno zdravstvo F BiH iz 59 vodnih objekata. U svim uzorcima urađena je osnovna fizičko-hemijska analiza i materije prisutne u vodi za piće štetne po zdravlje ljudi-teški metali ( antimon, arsen, bakar, hrom, kadmij, nikl, olovo, živa i mangan). Zbor nedovoljnog broja podloga mikrobiološka analiza urađena je u 11 uzoraka.

Sa aspekta mikrobiološke analize svih jedanaest (11) uzoraka NE ODGOVARA propisima Pravilnika o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće ("Sl. glasnik BiH", broj: 40/10, 43/10 i 30/12) Član 4. Aneks I – Dio A i C, Aneks II – Tabela A, kao i Pravilniku o stonim vodama ("Sl. glasnik BiH", broj: 40/10) i voda iz tih vodnih objekata se može bezbjedno koristiti za piće SAMO pod uslovom da se dezinfikuje ili prokuhava najmanje 15 minuta.

Pomenuti vodni objekti su:

- Gušterovac, Lokalni vodovod, D. Bradići,
- Šahbegova voda, Javna česma, D. Bradići,
- Izvor Dol, Lokalni vodovod, G. Liješnica,
- Cvrkovića voda, Lokalni vodovod, Tujnica,
- Bubaljka, Lokalni vodovod, Radojčići,
- Bijeli Klanci, Lokalni vodovod, Mladoševica,
- Šljuka, Lokalni vodovod, Čobe,
- Seoska voda, Javna česma, Kopice,
- G. Kosova, Lokalni vodovod, Kosova,
- Hodžina voda, Javna česma, Kosova,
- D. Kosova, Bunar, Kosova.

Prema rezultatima fizičko-hemijske analize dvadesetjednog (21) uzoraka NE ODGOVARAJU propisima Pravilnika o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće i voda iz uzorkovanih vodnih objekata ne može se bezbjedno koristiti za piće te istu do daljnjeg isključiti iz upotrebe u smislu korištenja kao prehrambene namirnice ili sirovine za proizvodnju prehrambenih namirnica (piće i pripremu jela).

Pomenuti vodni objekti i povećane vrijednosti parametara u istim su:

- Blizna, Lokalni vodovod, Bočinja,(nikl-Ni, olovo-Pb, mangan-Mn, KMnO4)
- K. Polje, Lokalni vodovod, Krsno Polje,(nitrati-NOз)
- Suljina voda-Šiprage, Lokalni vodovod, D. Ulišnjak, (živa-Hg)
- Vrelo, Lokalni vodovod, Moševac, arsen-As, hrom-Cr, živa-Hg)
- Rudine, Lokalni vodovod, Moševac,(arsen-As)
- Bubaljka, Lokalni vodovod, Radojčići, (arsen-As)
- Krajna Kosa, Lokalni vodovod, Radojčići,(arsen-As)
- Usanbegovac, Lokalni vodovod, Radojčići, (arsen-As, živa-Hg)
- Đekina Voda, Lokalni vodovod, Strupina, (arsen-As)
- Duboki potok (Svinjare), Lokalni vodovod, Strupina, (amonijak-NHз)
- Bijeli Klanci, Lokalni vodovod, Mladoševica, (arsen-As, amonijak-NHз)
- Čakramen Put, Lokalni vodovod, Mladoševica,(arsen-As)
- Vodovod br. 2, Lokalni vodovod, Mladoševica, (arsen-As)
- Mamićka, Lokalni vodovod, Mladoševica, (arsen-As, živa-Hg)
- Mladoševica I, Lokalni vodovod, B. Dane,(amonijak-NHз, živa-Hg)
- Korto, Lokalni vodovod, Čobe, (arsen-As)
- Vodica II, Lokalni vodovod, Čobe, (arsen-As)
- Rešina Krčevina, Lokalni vodovod, Kopice, (arsen-As)
- Kremen, Lokalni vodovod, Strupina, (arsen-As)
- D. Kosova, Bunar Đ. Delić, Kosova, (mangan-Mn)
- D. Kosova, Bunar, Kosova, (mangan-Mn, amonijak-NHз)

Voda iz navedenih lokalnih vodovoda ne može se bezbjedno koristiti za piće do dobivanja rezultata fizičko-hemijskih i mikrobioloških analiza koji će odgovarati Pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće.