• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  16.03.2015

25. redovna sjednica Općinskog vijeća Maglaj

Na osnovu člana 59. i 60. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Maglaj («Službene novine Općine Maglaj broj: 2/13- prečišćen tekst») i zaključka Kolegija od 03.03.2015. godine,

S A Z I V A M
25. sjednicu Općinskog vijeća Maglaj,
za dan ČETVRTAK, 19.03.2015.godine u 16,00 sati
u sali JU Dom kulture «Edhem Mulabdić» Maglaj


DNEVNI RED


1. Pregled aktivnosti vezano za sanaciju šteta poslije prirodnih nesreća između dvije sjednice Općinskog vijeća Maglaj (od 12.02. 2015. godine – do danas) Download

2. Izvještaj o radu Jedinstvenog organa uprave
a) Općinski načelnik za 2014. godinu Download
b) Program rada Jedinstvenog organa uprave Općinski načelnik za 2015.godinu Download

3. Informacija o stanju vodosnabdijevanja na području općine Maglaj i ispravnosti vode Download

4. Informacija u vezi problematike nastale prilikom istražnih radova u Rudniku uglja Brezovi Dani Download

5.Izvještaj o radu Javnih ustanova i preduzeća čiji je osnivač Općina Maglaj sa finansijskim izvještajem
- JU Dom kulture «Edhem Mulabdić» Download
- JU Narodna biblioteka Maglaj Download
- JU Narodna apoteka Maglaj Download
- JU Centar za socijalni rad Download
- KJD Maglaj Download
- JP Veterinarska stanica Download

6. Prijedlog Odluke o pristupanju izradi Strategije o mladim na području općine Maglaj 2015 – 2020.godina Download

7.
a) Prijedlog Kriterija za dodjelu općinskih stipendija za 2014/2015. akademsku godinu
b) Prijedlog Odluke o dodjeli općinskih stipendija za akademsku 2014/2015.godinu

8. Informacija o realizaciji inicijative OV za ostvarivanje prava teško oboljelih lica

9. Informacija o stanju i kretanju nezaposlenosti i zapošljavanju na području općine Maglaj za 2015.godinu Download

10. Plan projektnih aktivnosti predviđenih za realizaciju u 2015.godini

11. Informacija o planu sječe šuma na području općine Maglaj

12. Godišnji Izvještaj o rješavanju upravnih stvari u upravnom postupku Download

13. Akti iz Službe za urbanizam, geodetske i imovinsko pravne poslove

- Prijedlog Rješenje o formiranju građevinske parcele za postojeći objekat u vlasništvu Omerović Agana iz Maglaja, Download

- Prijedlog Odluke o prodaji nekretnine neposrednom pogodbom radi formiranja građevinske čestice, Download

- Prijedlog Odluke o načinu i uslovima raspolaganja nekretnina i prijedlog Rješenja o imenovanju Komisije za provođenje javnog nadmetanja – licitacije Download

- Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o pristupanju izradi «Urbanističkog plana» Kosova općina Maglaj broj: 02-05-1-2225/14 od 04.12.2014.godine Download

Vijećnička pitanja i inicijative


PREDSJEDAVAJUĆI OV,
Marko Zelić