• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  09.03.2015

Obavještenje o I-ciklusu edukacije u okviru projekta „Vlastiti biznis-karta za sigurnu budućnost ! „

Udruženje građana „CENTAR MAG“ Maglaj je projektom Vlastiti biznis - karta za sigurnu budućnost!“, u okviru LOD-IV projekta UNDP-a, Jačanja lokalne demokratije, planiralo edukaciju učenika završnih razreda maglajskih srednjih škola iz oblasti poduzetništva, samoopredjeljenja u biznisu, pokretanja i razvoja vlastitih poslovnih ideja, elektronskog poslovanja.
Promocija projekta kao i I-ciklusa edukacije se vrši već neko vrijeme putem promotivnih štandova koje su napravili učenici i nastavnici MSŠ Maglaj, tokom časova praktične nastave, te distribucijom promotivnog štampanog materijala i objavama na sredstvima elektronskih, radio i internet medija.
Prvi ciklus edukacija se implementira u saradnji sa Mješovitom srednjom školom Maglaj i Gimnazijom “Edhem Mulabdić“ u zgradi škola, u periodu od 12.03. do 16.03.2015. godine.
Ovaj ciklus edukacije ima za cilj da učenicima približi osnovne pojmove iz ekonomije i poduzetništva i pokretanja privatnog samostalnog biznisa. Edukaciju u okviru ovog
ciklusa će najvećim dijelom provoditi mr.sc.Edwin Mehinagić, specijalista za razvoj malih i srednjih preduzeća, koji trenutno živi i radi u Sarajevu. 2
Trajanje projekta je usklađeno sa trajanjem nastavne 2014/2015. godine, a u narednom periodu su planirana još dva ciklusa edukacije koju će provoditi drugi predavači planirani projektom.
Pratite redovno naše aktivnosti, i u skladu sa vlastitim interesima se uključite u njihovu realizaciju...!
Unaprijed zahvaljujemo svim partnerima i korisnicima projekta na velikom interesovanju i kvalitetnoj podršci !

UG “ CENTAR MAG“
Maglaj

Dokument možete preuzeti ovdje >> Download

Projekat „Vlastiti biznis - karta za sigurnu budućnost!“ udruženja građana „CENTAR MAG“ Maglaj, se realizuje u sklopu UNDP-ovog projekta „Jačanje lokalne demokratije/demokracije IV – LOD IV“ kojeg finansira Evropska unija iz sredstava Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA) u iznosu od 2 miliona eura.