• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  12.12.2011

Javna rasprava

Ministarstvo za privredu Zeničko-dobojskog kantona, a u skladu sa Zaključkom Skupštine Kantona broj: 01-02-29923/11 od 01.12.2011.godine, usvojili su plan provođenja Javnih rasprava o Nacrtu Zakona o rudarstvu i Nacrtu Zakona o geološkim istraživanjima u općinama Zeničko-dobojskog kantona.
Tim povodom Kantonalno Ministarstvo za privredu je odredilo da se Javna rasprava na predložene Nacrte Zakona održi za općinu Maglaj dana 19.12.2011. godine od 13,00 do 14,00 sati u sali Općinskog Vijeća Maglaj.
Na Javnoj raspravi se pruža mogućnost svim zainteresovanim da iznesu svoje primjedbe, prijedloge, mišljenja i sugestije na Nacrt Zakona o rudarstvu i Nacrt Zakona o geološkim istraživanjima.
Nacrti predmetnih zakona su objavljeni na web stranici Kantona: www.zdk.ba i na web stranici općine Maglaj www.maglaj.ba.

Nacrte Zakona mozete preuzeti ovdje:

Nacrt Zakona o geološkim istraživanjima ZDK: Download

Nacrt Zakona o rudarstvu ZDK: Download