• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  20.02.2015

Javni poziv za učešće u sanaciji male poljoprivredne proizvodnje kroz EU program za oporavak od poplava

EU Program za oporavak od poplava kroz programsku komponentu Ekonomski oporavak dodijelit će bespovratnu pomoć fizičkim osobama koja su pretrpila materijalnu štetu od poplava u maju 2014. godine sa ciljem oporavka njihove ekonomske situacije u odabranim jedinicama lokalne samouprave. Pomoć će uključivati sredstva u direktnoj vezi sa individualnim potrebama u sektoru poljoprivrede i proizvodnje hrane.

Odabrana fizička lica će dobiti pomoć koja će se dodjeljivati u skladu sa njihovim identificiranim potrebama i u okviru raspoloživih programskih sredstava.

Pojedinačni iznos sredstava za koje se može podnijeti zahtjev iznosi od 500 KM do 3.000 KM po fizičkom licu/domaćinstvu.

Sredstva dobivena kroz EU Program za oporavak od poplava se mogu isključivo iskoristiti u sljedeće svrhe:


1. Sitna stoka (ukupne vrijednosti sa PDV do 3.000KM)
a. Nabavka jednodnevnih pilića, brojlera za tov, koka nosilja te ostale peradi radi uspostavljanja osnovnog jata.

2. Sadni materijal (ukupne vrijednosti sa PDV do 1.000KM)
a. Nabavka sadnog materijala za povrtlarske kulture (paradajz, paprika, krastavac, salate itd) za ponovno uspostavljanje proizvodnje
b. Nabavka sadnog materijala za voćarske kulture za ponovno uspostavljanje proizvodnje (jagode, kornison, maline itd)

3. Plastenici do 100m2 (ukupne vrijednosti sa PDV do 2.500KM)
a. Nabavka plastenika
b. Nabavka sistema za navodnjavanje

4. Mehanizacija i oprema za poljoprivrednu proizvodnju (ukupne vrijednosti sa PDV do 1.500KM
a. Nabavka uništene i/ili oštećene opreme
b. Nabavka dodataka za poljoprivredne mašine


UNDP poziva sva fizička lica koja su pretrpjela materijalnu štetu u poplavama iz maja 2014. godine da podnesu prijavu za učešće u aktivnostima projekta EU Program za oporavak od poplava.

Prijaviti se mogu fizička lica koja su se bavila poljoprivrednom proizvodnjom te koja žive na području jedinica lokalne samouprave Maglaj, Odžak, Domaljevac-Šamac, Orašje, Tuzla, Bijeljina, Šamac, Doboj, Prijedor, Banja Luka i Brčko.

Fizička lica koja ispunjavaju uslove se pozivaju da dostave prijave, uključujući i svu potrebnu prateću dokumentaciju koja je navedena u pozivu, najkasnije do 12.03.2015. god. do 15:00 sati. Sve prijave slati na registry.ba@undp.org ili direktno u jedan od UNDP ureda:a. Sarajevo: Zmaja od Bosne bb (UN House)
b. Doboj: Cara Dušana bb
c. Banja Luka: Trg Republike Srpske 1/C1
d. Tuzla: Mije Keroševića 20 (zgrada RTV Tuzla)
e. Brčko: Bulevar Mira 1 (zgrada vlade Brčko Distrikta)Prijave koje se dostavljaju direktno moraju biti predane u zatvorenoj koverti naslovljene na „EU Program za oporavak od poplava – javni poziv za male poljoprivredne proizvođače“.

Kompletan tekst Javnog poziva sa prijavnim obrascom možete preuzeti ovdje >> Download