• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  17.02.2015

Javni poziv za dostavljanje projekata za dodjelu sredstava za projekte nevladinih organizacija iz Budžeta Općine Maglaj za 2015. godinu

Na osnovu člana 42. Statuta Općine Maglaj(“Službene novine Općine Maglaj”, broj: 8/07, 3/08 i 6/08), Budžeta Općine Maglaj za 2015. godinu i člana 26. Odluke o izvršavanju Buažeta Općine Maglaj za 2015. godinu (“Službene novine Općine Maglaj”, broj: 9/14) i Strategije partnerstva između Općine Maglaj i građana (“Službene novine Općine Maglaj”, broj: 4/08), Općinski načelnik d o n o s i

JAVNI POZIV
za dostavljanje projekata za dodjelu sredstava za projekte nevladinih organizacija iz
Budžeta Općine Maglaj za 2015. godinu


I

Raspisuje se Javni poziv za dostavljanje projekata za dodjelu sredstava sa transfera Ostala civilna udruženja iz Budžeta Opštine Maglaj za 2015. godinu.
Na transferu Ostala civilna udruženja u 2015. godini za podršku projektima nevladinih organizacija planiran planirana su sredstva u iznosu od 2.000,00 KM.

II

Raspodjela sredstava za sufinansiranje projekata nevladinih organizacija vršit će se u skladu s Kriterijima za sufinansiranje projekata nevladinih organizacija sa transfera Ostala civilna udruženja, koje donosi Općinski načelnik.

III

U skladu s planiranim sredstvima na trasferu Ostala civilna udruženja u Budžetu Općine Maglaj za 2015. godinu, ocjenjivanje projekata nevladinih organizacija i prijedlog raspodjele sredstava namjenjenih projektima nevladinih organizacija izvršit će Komisija za ocjenjivanje projekata nevladinih organizacija i omladinskih projekat i raspodjelu novčanih sredstava sa transfera Ostala civilna udruženja i transfera Budžet za mlade u 2015. godini.
Konačnu odluku o iznosu sredstava za podršku omladinskih projekata donosi Općinski načelnik.

IV

Za dodjelu sredstava namjenjenih projektima nevladinih organizacija mogu se prijaviti nevladine organizacije koje djeluju na području općine Maglaj.
Projekte je potrebno dostaviti u zatvorenoj koverti, na aplikacijskom obrascu koji se može preuzeti na web stranici Općine Maglaj www.maglaj.ba
Uz projekt je obavezno dostaviti kopiju rješenja o registraciji, broj žiro računa ustanove/organizacije, adresu, telefonski broj I ime odgovorne osobe.
Projekt dostaviti putem pisarnice Općine Maglaj ili putem pošte na adresu Općina Maglaj – Služba za boračko invalidsku I socijalnu zaštitu, opću upravu I društvene djelatnosti- Kandidiranje projekata kulture.
Krajnji rok za dostavljanje projekata je 10.03.2015. godine.

Tekst Javnog poziva možete preuzeti ovdje >> Download

Prijavni obrazac možete preuzeti ovdje >> Download