• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  08.12.2011

Sa 28. sjednice Vlade FBiH : Prijedlog Prostornog plana područja posebnih obilježja od značaja za FBiH na koridoru Vc

Prostorni plan područja posebnih obilježja od značaja za FBiH “Autocesta na Koridoru Vc” za period 2008.‐2028. godina, čiji je Prijedlog danas utvrdila Vlada FBiH, nakon provedene javne rasprave, predstavlja obavezujući dokument kojim se određuje svrsishodno organiziranje, korištenje i namjena zemljišta, te mjere i smjernice za zaštitu prostora u granicama obuhvata Plana.

Prostorni plan se donosi za period od dvadeset godina i osnovni je obavezujući dokument za regulisanje odnosa u prostoru u obuhvatu Plana, na teritoriji: Posavskog kantona (općina Odžak), Zeničko‐dobojskog kantona (općine: Doboj-Jug, Usora, Tešanj, Maglaj, Žepče, Zenica, Kakanj, Visoko), Sarajevskog (općine: Ilijaš, Vogošća, Novi Grad, Ilidža, Hadžići), Srednjebosanskog (općina: Kiseljak), Hercegovačko‐neretvanskog (općine: Konjic, Jablanica, Mostar, Čapljina, Ljubuški).

U periodu od 90 dana nakon njegovog usvajanja, svaka općina preko čije teritorije prelazi osovina autoceste je dužna da, putem svojih nadležnih službi, dostavi georeferencirane digitalne podloge kako bi se mogla ucrtati granica i dati njen opis prilagođavajući je postojećoj parcelaciji zemljišta.

Odlukom o donošenju ovog Plana, koja je također u prijedlogu upućena u Parlament FBiH, utvrđuju se uvjeti korištenja, uređenja, izgradnje i zaštite prostora u obuhvatu Plana i na taj način definira način provođenja i obezbjeđuje njegova realizacija. Kako se navodi u Odluci, u provođenju Prostornog plana obavezno se primjenjuju važeći propisi BiH i FBiH iz oblasti prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša, prirode, voda, šuma i šumskog zemljišta, zaštite tla i poljoprivrednog zemljišta, zaštite vazduha, zaštite od buke, cesta, željeznica, aerodroma, elektroenergetike i svih ostalih propisa koji na bilo koji način uređuju odnose u oblasti uređenja prostora. ( http://www.fbihvlada.gov.ba )