• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  09.02.2015

Obavještenje sanitarno-komunalno-vodoprivrednog inspektora Općine Maglaj

U saradnji sa Federalnim zavodom za javno zdravstvo Sarajevo, čija laboratorija je akreditovana za hemijske analize vode za piće, i sanitarno-komunalno- vodoprivrednog inspektora u petak 06.02.2015.godine urađeno je uzorkovanje 21 vodnog objekta sa područja gotovo svih mjesnih zajednica naše općine i nekoliko javnih česmi koje imaju najveći broj korisnika. Federalni zavod će na uzorcima vode za piće uraditi hemijske analize (teški metali, nitrati i nitriti) o trošku zavoda.
Na ovaj način će se dobiti jasnija slika o tome kakvu vodu pijemo iz uzorkovanih vodnih objekata. Rezultati urađenih analiza se očekuju početkom sledeće sedmice.

-Uzorkovani vodni objkti

1. Gradski vodovod-Maglaj
2. Ivandićka-Lokalni vodovod u MZ Mladoševica
3. Mamička- Lokalni vodovod u MZ Mladoševica
4. Bijeli Klanci- Lokalni vodovod u MZ Mladoševica
5. Osoje-Bukvik-Mjesni vodovod u MZ Domislica
6. Novi Šeher- Mjesni vodovod u MZ Novi Šeher
7. Stijena Duba-Lokalni vodovod u MZ Čobe
8. Duba-Lokalni vodovod u MZ Kopice
9. Osoje-otar- Loklni vodovod u MZ Bradići
10. Obrovac- Lokalni vodovod Sraište
11. Hasanbegova vodica- Javna česma Borik
12. Čaršina voda- Javna česma Maglaj
13. Bijela ploča- Lolani vodovod u MZ Bijela Ploča
14. Smajlovac- Lokalni vodovod u MZ Jablanica
15. Poparna voda- Javna česma Parnica
16. Školski vodovod MSŠ i Gimanzija-Bunar Maglaj
17. Kraljevac- Lokalni vodovod Misurići
18. Bara- Lokalni vodovod u MZ Moševac
19. Javorić- Lokalni vodovod u MZ Kosova
20. Bukvik- Lokalni vodovod Strupina
21. Galovac- Lokalni vodovod Galovac