• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  23.01.2015

Informacija iz službe Civilne zaštite

Nakon kišnih padavina 18-19.01.2015. godine uposlenici Službe civilne zaštite su obilazili teren i evidentirali sljedeće:

- MZ Liješnica – lokalitet Sedra gdje je uočeno klizanje blata i pojava vode koji idu prema lokalnom putu Liješnica-Bradići. Zatrpan kanal s desne strane puta, kao i propust ispod puta.

- MZ Jablanica – lokalitet Jelić, lokalni put Jablanica – G. Rakovac oštetilo klizište u dužini od oko 30m sa izražena dva udubljenja. Na spomenutom mjestu je istrešeno 10 kubika nasipa, ali je put i dalje teško prohodan.

- MZ Ulišnjak – lokalitet Šiprage, uposlenici Službe civilne zaštite snimali 4 stambena objekta, od kojih je jedan kritičan.

- MZ Radojčić-lokalitet Glavica, ranije aktivirano klizište se proširilo pri čemu je stanje pogoršano jer se istu u „čelu“ približava stambenim objektima, gdje je ugroženo njih 6, na nekim se pojavile pukotine,

- MZ Liješnica-lokalitet Međići, lokalni put prema šehidskom groblju gornjem ugrožen klizištem sa jugozapadne strane u dužini od 200 metara. Primjećeno klizanje tla prema putu koje isti zatrpava.

- MZ Misurići-sa istočne strane bazena gradskog vodovoda, aktivirano novo klizište na udaljenosti od 50-tak metara od bazena. Dimenzije klizišta 200x100 metara i ono izravno ugrožava 10 kuća. U čelu klizišta uočeno propadanje tla dubine oko jedan metar. Na klizištu se nalazi dalekovodni stub, a također je primjećena velika količina vode, u „nožici“ klizišta nalazi se bunar dubine 2,5m. Za spomenuto klizište urađen Izvještaj od strane BBM-PROING-a.

- Misurići-lokalitet Koreja, staro klizište oštetilo lokalni put prema kućama, put neprohodan.

- MZ Krsno Polje – Bakotić, lokalitet Mijanovići, klizište aktivirano prošle godine u maju mjesecu, tlo klizi i zatrpava lokalni put, a također ugrožava nekoliko stambenih objekata ispod puta. Put je potpuno neprohodan. Napominjemo da su bile angažirane mašine u rasčišćavanju ovog puta, ali nakon svake kiše situacija se ponavlja.