• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  20.01.2015

Poziv

U okviru projekta Jačanje lokalne demokratije/demokracije IV – LOD IV u srijedu 21.01.2015.godine sa početkom u 11:00 sati obaviti će se ceremonija potpisivanja mikro-kapitalnih ugovora sa organizacijama civilnog društva za provedbu aktivnosti na teritoriji općine Maglaj.

Nakon javnog poziva za organizacije civilnog društva, koji je sprovela općina Maglaj u sklopu LOD IV projekta, sljedeći projekti su odbreni za finansiranje:
1. Udruženje „Oaza mira“ Maglaj – sa Projektom „Sportske rekreacije za sve nacije i generacije“, odobreni iznos za finansiranje 19.859,00 KM
2. Udruženje „EKO – Maglaj“ Maglaj – sa Projektom „Mi to možemo“, odobreni iznos za finansiranje 19.660,00 KM
3. Udruženje NK „Natron“ Maglaj – sa Projektom „Sportski sadržaji za djecu i mlade – izbjegavanje svakodnevnice“, odobreni iznos za finansiranje 19.999,50 KM
4. Udruženje „Centar MAG“ Maglaj – sa projektom „Vlastiti biznis karta za sigurnu budućnost“, odobreni iznos za finansiranje 14.775,00 KM

Planirani rok trajanja navedenih projekata je do deset mjeseci i očekuje se da će svi projekti biti završeni do kraja oktobra 2015. godine.

Općina Maglaj je u julu ove godine direktnim putem odabrana da učestvuje kao partnerska jedinica lokalne samouprave (JLS) u okviru LOD IV projekta. Direktni odabir partnerskih JLS u LOD IV projekat je dio odgovora Evropske unija odgovorila na novonastalu situaciju u JLS koje su teško pogođene poplavama u maju 2014. godine.

Projekat „Jačanje lokalne demokratije/demokracije IV – LOD IV“ koji sprovodi UNDP finansira Evropska unija iz sredstava Instrumenta za predpristupnu pomoć (IPA) u iznosu od 2 miliona eura sa ciljem da doprinese demokratskoj stabilizaciji, pomirenju i daljem razvoju Bosne i Hercegovine kroz podršku odabranim općinama u uspostavljanju boljih odnosa između lokalnih vlasti i civilnog društva