• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

16Feb

Otpočeo proces revizije „ Strategije razvoja općine...

Pisao : Press
Održana je prva sjednica Općinskog razvojnog tima za reviziju „Strategije razvoja općine Maglaj 2012-2020. godine“. Ovo operativno i koordinaciono tijelo zaduženo je za...
Više...
15Feb

Odluka o usvajanju Plana javnih nabavki i Plan javnih...

Pisao : Press
Na osnovu člana 17. stav 2. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, broj: 39/14) i člana 42. Statuta Općine Maglaj („Službene novine Općine Maglaj“, broj...
Više...
15Feb

Održana edukacija poljoprivrednih proizvođača iz oblasti...

Pisao : Press
U sali Općinskog vijeća poljoprivredni proizvođači koji se bave proizvodnjom povrća u zaštićenom prostoru na području općine Maglaj prisustvovali su edukaciji.Firma...
Više...
15Feb

Odluka o prihvatanju najpovoljnije ponude po direktnom...

Pisao : Press
Na osnovu člana 90. Zakona o javnim nabavkama (“ Sl. glasnik BiH” broj 39/14) i člana 5. stav 2. tačka b) Pravilnika o postupku direktnog sporazuma Općine Maglaj broj...
Više...
15Feb

Javna rasprava o Urbanističkom planu Kosova...

Pisao : Press
U skladu sa zaključkom Komisije za privredu, prostorno uređenje, urbanizam i zaštitu okoliša broj 02-05-1- 2157/16 od 26.01.2017. godine a povodom zahtjeva Mjesne zajednice...
Više...
14Feb

Općinski načelnik na razgovoru sa predstavnicima MZ...

Pisao : Press
Sa namjerom da se problem prelaska magistralnog puta M 17 u naselju Liješnica, gdje je prije nekoliko dana život izgubila jedanaestogodišnja djevojčica, došli su sa...
Više...
14Feb

Odluka o izboru najpovoljnije ponude...

Pisao : Press
Na osnovu člana 70. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine“, broj:39/14) a u vezi sa Zapisnikom o pregledu i ocjeni ponuda...
Više...
13Feb

PRO- Budućnost: Foto takmičenje/natjecanje simboličnog...

Pisao : Press
Povodom obilježavanja 8. marta/ožujka, Međunarodnog dana žena, Mreža za izgradnju mira, u okviru USAID-ovog projekta PRO-Budućnost, poziva na foto takmičenje/natjecanje...
Više...
10Feb

OBAVJEŠTENJE ZA POLJOPRIVREDNE PROIZVOĐAČE...

Pisao : Press
Obavještavaju se poljoprivredni proizvođači koji se bave proizvodnjom povrća u zaštićenom prostoru, da firma PLANT d.o.o. iz Tuzle, koja se između ostalog bavi proizvodnjom...
Više...
10Feb

Simboličan završetak radne sedmice za učenike područnih...

Pisao : Press
Danas je izuzetno poseban dan za učenike područnih škola Bočinja, Ulišnjak i Jablanica, jer je njihov zadnji radni dan u školi posebno nagrađen....
Više...
09Feb

Općinski načelnik održao sastanak sa budućim...

Pisao : Press
U sali Općinskog vijeća, mladi visokoobrazovani ljudi koji su predali zahtjev za obavljanje pripravničkog staža danas su se upoznali sa Općinskim načelnikom. Povod sastanka...
Više...
08Feb

Predstavnici OSCE-a na sastanku sa Općinskim načelnikom...

Pisao : Press
Sa ciljem da porazgovaraju o programskim aktivnostima koje planiraju realizovati u općini Maglaj, te da se upoznaju sa mišljenjem o dosadašnjem radu, predstavnici OSCE...
Više...
07Feb

Radni sastanak predstavnika Općine i UNDP-a...

Pisao : Press
Predstavnici UNDP-a Rada Latinović i Muamer Mulahasanović održali su radni sastanak sa Općinskim načelnikom Mirsadom Mahmutagićem i saradnicima iz Službe za privredu,...
Više...
07Feb

Odbojkaški klub „Maglaj“ u posjeti Općinskom...

Pisao : Press
Kako bi što bolje približili način svog rada, rezultate koje su do sada ostvarili, kao i prezentirali svoje buduće planove, članovi Odbojkaškog kluba „Maglaj“ posjetili...
Više...
06Feb

Turnir i edukativna radionica okupila 60 mladih osoba u...

Pisao : Press
U okviru projekta „PRO-Odbojka za budućnost“ neformalna grupa mladih iz Maglaja organizovala je u Sportskoj dvorani turnir u odbojci i edukativnu radionicu na temu pomirenja...
Više...
06Feb

Načelnik Mahmutagić obećao saradnju policijskom komesaru...

Pisao : Press
U okviru redovnih aktivnosti policijski komesar Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona Semir Šut i komandir Policijske stanice Maglaj Alen...
Više...
02Feb

Održan sastanak Općinskog načelnika i predstavnika LAG-a...

Pisao : Press
Kako bi informisali Općinskog načelnika Mirsada Mahmutagića o trenutnim aktivnostima, predstavnici Lokalne akcione grupe ( LAG ) Doboj/Maglaj, Enes Suljkanović i Maja Mišić...
Više...
02Feb

Otvorena 14. manifestacija „Mulabdićevi dani kulture“...

Pisao : Press
U maglajskoj biblioteci sinoć su svečano otvoreni 14.“Mulabdićevi dani kulture“, manifestacija kojom se od zaborava čuva sjećanje na pisca prvog bošnjačkog romana,...
Više...
01Feb

Općinski načelnik sa saradnicima u posjeti Natron-Hayatu...

Pisao : Press
Kako bi još jednom potvrdili obostranu spremnost za buduću, jaču saradnju, Općinski načelnik Mirsad Mahmutagić sa saradnicima Senadom Alibajraktarević i Fuadom...
Više...
31Jan

Općina Maglaj učesnik konferencije "Unapređenje lokalne...

Pisao : Press
Na konferenciji „Unapređenje lokalne samouprave i pružanja usluga u Bosni i Hercegovini: Postignuća i budući pravci razvoja lokalne samouprave u BiH“, predstavljeni...
Više...

Stranice: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197