• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

13Dec

Oglas za upražnjene pozicije u reguliranim tijelima...

Pisao : Press
Na osnovu člana 8 Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Sl. .novine Federacije BiH“ , broj: 12/03 i 65/13), člana 8 Odluke o...
Više...
12Dec

Javna rasprava o Nacrtu Kantonalnog ekološkog akcionog...

Pisao : Press
Skupština Zeničko-dobojskog kantona je na 34. sjednici održanoj 31.11.2016. godine donijela Zaključak kojim je prihvatila Nacrt Kantonalnog ekološkog akcionog plana (KEAP) za...
Više...
09Dec

OBAVIJEST za javne ustanove i nevladine organizacije...

Pisao : Press
OBAVJEŠTAVAJU SE JAVNE USTANOVE I NEVLADINE ORGANIZACIJE DA SU NA WEB STRANICI MREŽE ZA IZGRADNJU MIRA OBJAVLJENI POZIVI I PROGRAMI ZA APLICIRANJE PROJEKATA, TE UKOLIKO POSTOJI...
Više...
09Dec

Podsjećanje: Poziv za projekte Ambasade SAD...

Pisao : Press
Ovaj program će podržati napore nevladinih organizacija kako bi se omogućilo veće učešće građana u borbi protiv korupcije, spriječavanju odliva mozgova, poboljšanju...
Više...
09Dec

Grupa demobilisanih boraca na sastanku kod Općinskog...

Pisao : Press
Nekoliko demobolisanih boraca danas je u razgovoru sa Općinskim načelnikom Mirsadom Mahmutagićem dotakli se položaja koji zapravo imaju na području općine Maglaj, ali i...
Više...
09Dec

Javna rasprava o Nacrtu Programa rada Općinskog vijeća...

Pisao : Press
Na prvoj redovnoj sjednici Općinskog vijeća Maglaj održanoj dana 06. 12. 2016.godine prihvaćen je Nacrt Programa rada Općinskog vijeća Maglaj za 2017.godinu. Na istoj...
Više...
08Dec

Javna rasprava o Nacrtu Budžeta Općine Maglaj za 2017....

Pisao : Press
Na prvoj redovnoj sjednici Općinskog vijeća Maglaj održanoj dana 06.12.2016. godine prihvaćen je Nacrt Budžeta Općine Maglaj za 2017. fiskalnu godinu i Nacrt Odluke o...
Više...
07Dec

Predstavnici vjerskih zajednica u zvaničnoj posjeti...

Pisao : Press
Načelnik Mahmutagić razgovarao je danas zvanično sa predstavnicima vjerskih zajednica glavnim imamom Nevres ef. Hodžićem, župnikom crkve sv. Ilije Proroka u Novom Šeheru...
Više...
06Dec

OSCE: Sastanak sa predstavnicima povratničke zajednice u...

Pisao : Press
U prostorijama JU Dom kulture "Edhem Mulabdić" održan je sastanak sa predstavnicima povratničke zajednice u Maglaju u organizaciji OSCE-a. Cilj sastanka je bio omogućavanje...
Više...
06Dec

Direktorica JU Opća biblioteka na sastanku sa Općinskim...

Pisao : Press
Zvanično upoznavanje Općinskog načelnika sa načinom rada jedne od najznačajnijih riznica kulturnog, edukativnog, ali i historijskog značaja započelo je sastankom sa...
Više...
05Dec

OBAVJEŠTENJE: Mala škola izgradnje mira...

Pisao : Press
Obavještavaju se polaznici i polaznice Male škole izgradnje mira, da PRO-Budućnost tim na zahtjev polaznika, produžava rok za predaju eseja....
Više...
05Dec

LIR projekt - Poziv malim i srednjim preduzećima za...

Pisao : Press
U okviru projekta "Lokalni integrisani razvoj" (LIR) koji sprovodi Razvojni program Ujedinjenih nacija u Bosni i Hercegovini (UNDP BiH), a primarno finansira Evropska unija (EU),...
Više...
01Dec

Održan sastanak za usaglašavanje nalaza i zaključaka...

Pisao : Press
U prostorijama JU Dom kulture "Edhem Mulabdić" predstavnice UNDP-a, konsultantica Snežana Mišić-Mihajlović i savjetnica Amela Gačanović-Tutnjević održale su prezentaciju...
Više...
01Dec

1. redovna sjednica Općinskog vijeća Maglaj...

Pisao : Press
Na osnovu člana 59. i 60. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Maglaj («Službene novine Općine Maglaj broj: 2/13- prečišćen tekst») i zaključaka sa 1. sjednice Kolegija ...
Više...
30Nov

Organizacija iz Holandije u posjeti Općini Maglaj...

Pisao : Press
Organizacija "Stichting Kinderhulp Voorne-Putten" i ove godine organizuje odlazak učenika maglajskih škola uzrasta od 9-12 godina u Holandiju. Danas je predsjednik navedene...
Više...
30Nov

Predstavnice UG Ekološki pokret „EKO MAGLAJ“ u posjeti...

Pisao : Press
Predsjednica Upravnog odbora "EKO MAGLAJ" Nermina Starčević i predsjednica Skupštine Sanja Pavlić posjetile su Općinskog načelnika kako bi prezentovale svoj dosadašnji rad,...
Više...
29Nov

Posjeta predsjednika HO "Merhameta" MDD Sarajevo...

Pisao : Press
Predsjednik HO "Merhamet" MDD Hajrudin Šahić, član Upravnog odbora Timur Numić, direktorica MDD "Merhameta" u Maglaju Sanela Omerović, potparol Ruždija Ačović i saradnica...
Više...
28Nov

Predstavnici UNDP-a na sastanku sa Općinskim načelnikom...

Pisao : Press
Projekat Lokalni integrisani razvoj omogućava sveobuhvatan i održiv društveno-ekonomski razvoj, poboljšanje dobre prakse upravljanja i razvoj lokalne infrastrukture i usluga....
Više...
28Nov

Predstavnica CRS-a posjetila Općinu...

Pisao : Press
Sa ciljem da razgovara o novom projektu predstavnica Catholic Relief Services (CRS-a) Gordana Radić posjetila je Općinu Maglaj. U razgovoru sa Općinskim načelnikom Mirsadom...
Više...
28Nov

Održan zvanični sastanak sa direktorima osnovnih i...

Pisao : Press
Načelnik Mahmutagić sa šeficom Službe za boračko-invalidsku i socijalnu zaštitu, opću upravu i društvene djelatnosti, Azrom Čakramom ugostio je direktore osnovnih i...
Više...

Stranice: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156