• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  28.08.2019

Počeli radovi na izgradnji gradskog parka u Maglaju

 

Radovi na izgradnji gradskog parka na lokaciji između ulica Aleja Ljiljana i Civilnih žrtava rata su u početnoj fazi. Trenutno se radi iskoličenje gradskog parka sa pojedinim elementima, mašinski iskop zamljanog materijala do projektovanih kota i uređenje planuma temeljnog tla u koherentnom zemljanom materijalu.

Rok za izvođenje radova je 90 dana.

Projekat finansira Fond za zaštitu okoliša FBIH i Općina Maglaj.