• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

06Sep

ODLUKA O ODREĐIVANJU I JAVNOM OBJAVLJIVANJU LOKACIJA...

Pisao : Press
Na osnovu člana 2.13 tačka 2. Izbornog zakona Bosne i Hercegovine, člana 15. stav. 2 Poslovnika o radu OIK Maglaj, a u vezi sa članom 5. stav 2. Uputstva o vrstama, načinu i...
Više...
06Sep

Otvoren novoizgrađeni objekat Osnovne škole u Bočinji...

Pisao : Press
Svečano je otvoren novoizgrađeni objekat dvije Osnovne škole u općinama Maglaj ( PŠ Bočinja ) i Zavidovići ( PŠ Lovnica ) u okviru "UN Programa za oporavak od...
Više...
05Sep

Odobreni projekti dva maglajska udruženja...

Pisao : Press
Vlada Federacije Bosne i Hercegovine donijela je odluku o utvrđivanju liste korisnika i raspodjeli prihoda ostvarenih na osnovu naknada za priređivanje igara na sreću na kojoj...
Više...
05Sep

Apel studentima!...

Pisao : Press
Obavještavaju se studenti koji su aplicirali na stipendije, kantonalne i općinske, putem Službe za boračko-invalidsku i socijalnu zaštitu Općine Maglaj za studijsku...
Više...
05Sep

Konačna lista stipendija Ministrastva za obrazovanje,...

Pisao : Press
Objavljujemo konačnu listu Ministarstva za obrazovanje, nauku kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona za akedmsku 2015.-2016. godinu....
Više...
01Sep

Potpisan sporazum za realizaciju pet infrastrukturnih...

Pisao : Press
Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica, Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i izbjeglice Zeničko-dobojskog kantona i Općine : Maglaj, Žepče, Zavidovići i...
Više...
01Sep

Potpisan ugovor o dodjeli finansijskih sredstava...

Pisao : Press
Općina Maglaj i Ministarstvo za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline Zeničko-dobojskog kantona potpisali su ugovor o dodjeli finansijskih sredstava kao...
Više...
01Sep

Čestitka povodom početka nove školske godine...

Pisao : Press
Dragi učenici i prosvjetni radnici,

upućujemo Vam čestitku povodom početka nove školske godine, a posebno onim najmlađim koji će po prvi put sjesti u školske...
Više...
31Aug

Javni poziv za odabir programa i projekata koji će se...

Pisao : Press
Obavještavamo sve zainteresirane da je Federalno ministarstvo kulture i sporta - Federalno ministarstvo kulture i športa objavilo Javni poziv za odabir programa i projekata koji...
Više...
26Aug

Prvi „BH Telecom dan sporta“ u našem gradu...

Pisao : Press
U organizaciji JU Dom kulture „Edhem Mulabdić“ i Sportske dvorane Maglaj, a uz veliku pomoć Generalnog sponzora BH Telecoma i Općine Maglaj i Općinskog načelnika, danas...
Više...
26Aug

Građevinska firma "Zanati" pobjeđuje projektne izazove...

Pisao : Press
Izgradnja stambenih i visokostambenih objekata je glavni zadatak građevinske firme "Zanati" koja je osnovana 2006. godine....
Više...
25Aug

Rezultati Javnog natječaja za grant sredstava u 2016....

Pisao : Press
Na osnovu Javnog natječaja za odabir korisnika sredstava, grant sredstava za 2016. godinu Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta objavljuje potencijalnu rang...
Više...
24Aug

Primopredaja IT opreme- Projekat IPA 2011...

Pisao : Press
Općinski načelnik, Mehmed Mustabašić i njegovi saradnici ugostili su menadžera Alpha d.o.o. gdina Rešada Mašića povodom primopredaje IT opreme....
Više...
22Aug

Obavještenje za javnost o izlaganju nacrta plana na javni...

Pisao : Press
Obavještava se javnost da se u skladu sa Odlukom Općinskog vijeća Maglaj broj 02-05-1- 1381 /16 od 02.08.2016. godine o usvajanju Nacrta djelimične izmjene Regulacionog...
Više...
18Aug

Predstavljanje novog petogodišnjeg poljoprivrednog...

Pisao : Press
17.08.2016. godine u Sarajevu je organizovan informativni sastanak za aktuelne Javne pozive za podnošenje zahtjeva za dodjelu bespovratnih sredstava USAID/Sweden FARMA II...
Više...
17Aug

Obavještenje...

Pisao : Press
Dana 10.08.2016. godine se na dijelu općine Maglaj (novošeherski kraj) desila prirodna nesreća „grad“ koja je svojim djelovanjem oštetila imovinu ljudi, krovove, fasade,...
Više...
16Aug

Demant službe civilne zaštite općine Maglaj na vijest o...

Pisao : Press
Pomoćnik općinskog načelnika, gdin. Anto Maglica, obraća se građanstvu Općine Maglaj demantom na vijest o prirodnoj nesreći „grad“....
Više...
15Aug

Aktivnosti predstavništva njemačke privrede u BiH...

Pisao : Press
Predstavništvo njemačke privrede u Bosni i Hercegovini želi predstaviti Njemačku inicijativu za pronalaženje dobavljača u zemljama Centralne i Istočne Evrope pod nazivom...
Više...
12Aug

PROGRAM sufinansiranja zapošljavanja VSS, SSS i KV mladih...

Pisao : Press
Na osnovu člana 16. stav 4. Zakona o Vladi Zeničko-dobojskog kantona – Prečišćeni tekst („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 7/10 i Programa utroška...
Više...
12Aug

Obavijesti za nabavke koje su potrebne po UNDP procedurama...

Pisao : Press
Nabavke koje UNDP provodi zasnivaju se na postupcima kojima se osiguravaju konkurentske ponude. Ovisno o vrsti, složenosti, veličini i vrijednosti projekta i elemenata nabavke,...
Više...

Stranice: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213