• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  23.08.2019

Aktuelni infrastrukturni radovi

 

U sklopu redovnog održavanja radi se sanacija propusta na putnom pravcu Moševac-Ravna. Također,  u toku je sanacija klizišta u Gornjoj Kosovi, gdje se zbog izvođenja radova saobraćaj odvija obilaznim putem.

Započeli su radovi na izgradnji gradskog parka na spoju ulica Aleja Ljiljana i Civilnih žrtava rata. Radovi su  u početnoj fazi. 

U toku su i radovi na sanaciji Područne škole u Jablanici.

Očekuje se u narednom periodu početak izvođenja radova na sanaciji lokalnih puteva u gradu i u mjesnim zajednicama.