• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  23.08.2019

Počinju radovi na izgradnji dva stambena objekta u okviru Projekta za oporavak od poplava

 

 

Danas je u posjed za nastavak izvođenja građevinskih radova za izgradnju dva nova od pet odobrenih stambenih objekata uvedena građevinska firma Nedjing d.o.o. Tešanj. Radi se o korisnicima čiji su objekti stradali u poplavi i klizištu 2014. godine, a koji se nalaze na interventnoj listi.

Projekat za oporavak od poplava finansira Evropska unija, u saradnji sa vladama entiteta, a implementira Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) u BiH, u partnerstvu sa Arbeiter-Samariter-Bund (ASB), Hilfswerk International Austria (HWA), Međunarodnom organizacijom za migracije (IOM) i partnerskim opštinama i gradovima.

Projekat predstavlja nastavak aktivnosti sanacije šteta uzrokovanih elementarnim nepogodama koje su BiH pogodile 2014. godine. Projekat pomaže trajno stambeno zbrinjavanje i ekonomsko osnaživanje socijalno ugroženih kategorija stanovništva u poplavljenim područjima, kroz izgradnju i sanaciju individualnih stambenih objekata, pomoć maloj poljoprivredi, te kreiranje novih radnih mjesta u privatnom sektoru.