• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

26Aug

Građevinska firma "Zanati" pobjeđuje projektne izazove...

Pisao : Press
Izgradnja stambenih i visokostambenih objekata je glavni zadatak građevinske firme "Zanati" koja je osnovana 2006. godine....
Više...
25Aug

Rezultati Javnog natječaja za grant sredstava u 2016....

Pisao : Press
Na osnovu Javnog natječaja za odabir korisnika sredstava, grant sredstava za 2016. godinu Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta objavljuje potencijalnu rang...
Više...
24Aug

Primopredaja IT opreme- Projekat IPA 2011...

Pisao : Press
Općinski načelnik, Mehmed Mustabašić i njegovi saradnici ugostili su menadžera Alpha d.o.o. gdina Rešada Mašića povodom primopredaje IT opreme....
Više...
22Aug

Obavještenje za javnost o izlaganju nacrta plana na javni...

Pisao : Press
Obavještava se javnost da se u skladu sa Odlukom Općinskog vijeća Maglaj broj 02-05-1- 1381 /16 od 02.08.2016. godine o usvajanju Nacrta djelimične izmjene Regulacionog...
Više...
18Aug

Predstavljanje novog petogodišnjeg poljoprivrednog...

Pisao : Press
17.08.2016. godine u Sarajevu je organizovan informativni sastanak za aktuelne Javne pozive za podnošenje zahtjeva za dodjelu bespovratnih sredstava USAID/Sweden FARMA II...
Više...
17Aug

Obavještenje...

Pisao : Press
Dana 10.08.2016. godine se na dijelu općine Maglaj (novošeherski kraj) desila prirodna nesreća „grad“ koja je svojim djelovanjem oštetila imovinu ljudi, krovove, fasade,...
Više...
16Aug

Demant službe civilne zaštite općine Maglaj na vijest o...

Pisao : Press
Pomoćnik općinskog načelnika, gdin. Anto Maglica, obraća se građanstvu Općine Maglaj demantom na vijest o prirodnoj nesreći „grad“....
Više...
15Aug

Aktivnosti predstavništva njemačke privrede u BiH...

Pisao : Press
Predstavništvo njemačke privrede u Bosni i Hercegovini želi predstaviti Njemačku inicijativu za pronalaženje dobavljača u zemljama Centralne i Istočne Evrope pod nazivom...
Više...
12Aug

PROGRAM sufinansiranja zapošljavanja VSS, SSS i KV mladih...

Pisao : Press
Na osnovu člana 16. stav 4. Zakona o Vladi Zeničko-dobojskog kantona – Prečišćeni tekst („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 7/10 i Programa utroška...
Više...
12Aug

Obavijesti za nabavke koje su potrebne po UNDP procedurama...

Pisao : Press
Nabavke koje UNDP provodi zasnivaju se na postupcima kojima se osiguravaju konkurentske ponude. Ovisno o vrsti, složenosti, veličini i vrijednosti projekta i elemenata nabavke,...
Više...
10Aug

Obavještenje OIK-a Maglaj za sve predsjednike mjesnih...

Pisao : Press
Na osnovu odredbe člana 18. stav 1. Pravilnika o vođenju i upotrebi Centralnog biračkog spiska, a u vezi odredbom člana 3.14. stav 1. tačka a) Izbornog zakona Bosne i...
Više...
08Aug

Nastavak 35. redovne sjednice Općinskog vijeća Maglaj...

Pisao : Press
Nastavak 35. redovne sjednice Općinskog vijeća Maglaj će se održati u utorak, 09.08.2016. godine sa početkom u 16,00 sati. Na sjednici će se razmatrati tačke dnevnog reda...
Više...
08Aug

ZAPISNIK o provedenom postupku dodjele mjesta u biračkim...

Pisao : Press
Postupak dodjele mjesta u biračkim odborima političkim subjektima propisan je odredbama Uputstva o utvrđivanju kvalifikacija i postupku imenovanja članova biračkih odbora...
Više...
04Aug

Sastanak OSCE-a sa predstavnicima Općine Maglaj i...

Pisao : Press
Općinski načelnik, Mehmed Mustabašić, upriličio je sastanak sa predstavnicima OSCE-a, gđa. Monika Zollerova, programskom asistenticom za ljudska prava, predstvanikom OSCE-a...
Više...
03Aug

Obavještenje...

Pisao : Press
U skladu sa zaključkom Općinskog vijeća Maglaj od 2.6.2016.godine, obavještavaju se vlasnici stambenih jedinica čije su stambene jedinice poplavljene u maju 2014. godine, a...
Više...
03Aug

Ambasada Republike Italije finansirala sanaciju JP...

Pisao : Press
Ambasada Republike Italije u Bosni i Hercegovini, u saradnji sa Općinom Maglaj, u sklopu projekta „Rekonstrukcija i razvoj nakon poplava u maju 2014.godine, Cap. 2182 Aid n....
Više...
29Jul

Općina Maglaj posjetila porodicu teško stradale maglajske...

Pisao : Press
Predstavnici Općine Maglaj posjetili su porodicu Berine A., djevojčice koja je prije desetak dana teško povrijeđena u nesreći koja se dogodila na Željezničkoj stanici...
Više...
29Jul

Posjeta kombinatu Natron-Hayata...

Pisao : Press
Dana, 28.07.2016. godine delegacija Općine Maglaj, Općinski načelnik Mehmed Mustabašić i pomoćnik Općinskog načelnika Senada Alibajraktarević posjetili su kombinat...
Više...
28Jul

INTERNI OGLAS za prijem namještenika u radni odnos na...

Pisao : Press
Na osnovu člana 20. i 21. Zakona o namještenicima u organima državne službe u Federaciji BiH („Službene novine FBiH“ broj: 49/05), a u skladu sa članom 25. Pravilnika o...
Više...
27Jul

Dodjela bespovratnih sredstava za voće i mlijeko...

Pisao : Press
Vanjskotrgovinska komora Bosne i Hercegovine obavještava da je USAID/Sweden Projekat razvoja tržišne poljoprivrede II (FARMA II) objavio javni poziv za dodjelu bespovratnih...
Više...

Stranice: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196