• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  03.09.2018

Nastavljaju se infrastrukturni radovi na području općine Maglaj

 

 

Infrastrukturni radovi na području općine Maglaj se nastavljaju i trenutno se radi izgradnja armiranog betonskog kanala sa lijeve strane puta Bijela Ploča-Jablanica koji je uništen posljednjim vremenskim nepogodama.

U MZ Moševac radi se odvodni kanal sa pripadajućim propustima i asfaltiranje dijela saobraćajnice.

Potpisan je ugovor za sanaciju i rekonstrukciju lokalnog puta u Kopicama, u pitanju su tri manje dionice ukupne dužine cca 200 metara. U navedeno je uključena i sanacija betonskog uništenog puta sa stabilizacijom postojeće podloge. Radove je tokom prošle sedmice obišao i Općinski načelnik Mirsad Mahmutagić.

Uskoro idu slijedeći infrastrukturni radovi:

*U MZ Kosova radovi na izgradnji lokalnog puta uz put Stoćke ;

*U MZ Straište sanacija lokalnog puta sa rješavanjem odvodnje ;

*U MZ Domislica u sklopu redovnog održavanja lokalnih puteva, radit će se tri manje dionice;

*U MZ Bočinja izgradnja obalnog potpornog zida ;

*U MZ Bijela Ploča sanacija i stabilizacija lokalnog puta „Put za Kačaru“ ;

*U Starom gradu sanacija i rekonstrukcija dijela asfaltnog puta na čaršiji iz Donje mahale sa rješavanjem odvodnje;