• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  23.05.2019

Infrastrukturni radovi na području općine Maglaj

 

Okončani su radovi na vodosnabdjevanju Poslovne zone Misurići. Također, radovi na uređenju izletišta Bistrica su završeni i izgrađen je pješački most dužine 13 metara i širine 3,20 metara. Urađene su dvije nastrešnice sa kaminima i djelimično su rekonstruisane vodenice.

U toku su radovi na izgradnji saobraćajnice u Poslovnoj zoni Liješnica u dužini od 250 metara, a radi se i na izgradnji mosta Krbulja u MZ Jablanica, dužine 19,50 metara i širine 4 metra.

Uskoro počinje sanacija i rekonstrukcija lokalnih puteva na području cijele općine Maglaj prema prioritetima, a nastavit će se radovi na krpljenju asfaltnih rupa i obnovi horizontalne i vertikalne signalizacije na putnoj infrastrukturi u sklopu redovnog održavanja.

Očekuje se početak radova u MZ Straište, gdje će biti urađen nastavak asfaltiranja u dužini od 200-300 metara sa novim propustima i komplet odvodnjom.

U MZ Misurići, zaseok Hadžići, radit će se na presvlačenju asfaltne površine u dužini od 120 metara i na sanaciji odrona ispod kuće Alića.

U MZ Jablanica radit će se sanacija i rekonstrukcija dijela puta Jablanica-Gornji Rakovac, također sanirat će se tri lokalna puta kod kuće Salima Mehinagića u dužini od 140 metara, put za Soviće u dužini od 160 metara i zaseok Bajrići u dužini od 115 metara.

U MZ Bijela Ploča radit će se na sanaciji puta za Abidoviće u dužini od 172 metra.

U Starom gradu, gornja mahala, naselje Moruša radit će se na sanaciji puta prema mezaretlju u dužini od 170 metara.