• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  28.03.2018

Javna rasprava o Nacrtu Odluke o obilježavanju značajnih događaja i datuma na općini Maglaj sa Kalendarom

 

Pozivamo sva zainteresovana pravna lica, udruženja i građane općine Maglaj da prisustvuju Javnoj raspravi o Nacrtu Odluke o obilježavanju značajnih događaja i datuma na općini Maglaj sa Kalendarom koja će se održati 18.04.2018. godine ( srijeda ) u sali Općinskog vijeća Maglaj sa početkom u 14,00 sati.

 

Obavještavamo sva pravna i fizička lica na području općine Maglaj da mogu izvršiti uvid u Nacrt Odluke o obilježavanju značajnih događaja i datuma na općini Maglaj sa Kalendrom, kao i Odluku o obilježavanju značajnih događaja i datuma iz historije Maglaja broj: 02-05-380/04 od 02.03.2004.godine na Info šalteru Općine Maglaj svakog radnog dana od 7,30 do 16,00 sati ili preuzeti u prilogu:

 

*Odluka značajni događaji iz historije Maglaja - 2004.

*Odluke o obilježavanju značajnih datuma-nacrt 27.02.2018.

*Kalendar obilježavanja 27.02.2018.

 

Primjedbe i prijedloge na Nacrt Odluke i Kalendar moći će se dostaviti sedam dana nakon održane javne rasprave u pisanoj formi na adresu Služba Općinskog načelnika i Općinskog vijeća.

 

Za sve dodatne informacije zainteresovani se mogu obratiti u Općini Maglaj, Služba Općinskog načelnika i općinskog vijeća u kancelariji broj 29 ili na broj telefona 032 609 552.