POVRATAK NAZAD


Saopćenje
Datum: 16.05.2017.

Obavještavamo pripadnike braniteljske populacije sa prebivalištem na području općine Maglaj, kao i povratnike u Republiku Srpsku koji ostvaruju osnovna prava iz branilačko-invalidske zaštite i koji su na evidenciji nadležnog organa za vojne evidencije u Općini Maglaj, da je dana 16.05.2017. godine Ministarstvo za boračka pitanja Zeničko-dobojskog kantona objavilo Oglas za dodjelu podsticaja samozapošljavanja pripadnika branilačke populacije, kao i Oglas za dodjelu podsticaja upošljavanja braniteljske populacije u Zeničko-dobojskom kantonu.

Prijave na Oglas se mogu izvršiti zaključno sa 16.06.2017. godine (petak).

Obrazac prijave na javni poziv i izjave, koja se prilaže uz prijavu, zainteresovani pripadnici branilačke populacije mogu preuzeti na šalteru 1 Općine Maglaj.

Sve potrebne informacije mogu se dobiti u Službi za boračko-invalidsku i socijalnu zaštitu, opću upravu i društvene djelatnosti na šalteru 1 ili na telefon broj: 032/609-043.