POVRATAK NAZAD


OPĆINSKI NAČELNIK NA SEMINARU LOKALNE FRANCUSKO-BOSANSKOHERCEGOVAČKE SARADNJE
Datum: 15.05.2017.

Povodom seminara lokalne francusko-bosanskohercegovačke saradnje Općinski načelnik je danas boravio u Jajcu. Tema je bila "Promocija turizma i valorizacija kulturno-historijskog nasljeđa kao sredstvo lokalnog razvoja" gdje su prikazani pozitivni primjeri francuskog i bosanskog turizma, kao i mogućnost zajedničkih projekata.

Načelnik se zahvalio francuskoj ambasadorici Claire Bodony na dosadašnjoj saradnji i istakao zaključak Općinskog vijeća kojim bi Ambasada Francuske u BiH dala naziv kino sali u Maglaju.

Ambasadorica je oduševljena tom idejom i smatra da bi to ubrzalo saradnju sa budućim francuskim ambasadorom.