POVRATAK NAZAD


Nacrt Strategije prema mladima općine Maglaj 2016-2020. godine
Datum: 21.04.2017.

U prilogu možete preuzeti Nacrt Strategije prema mladima općine Maglaj 2016-2020. godine Download

U toku je priprema za javnu raspravu na kojoj ćete moći na usmeni ili pismeni način uputiti vaše prijedloge i primjedbe, a u međuvremenu imate vremena da detaljno pogledate Nacrt Strategije.KOMISIJA ZA PITANJA MLADIH I RAVNOPRAVNOST SPOLOVA