POVRATAK NAZAD


NAČELNIK NA SASTANKU U UREDU PREMIJERA ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA
Datum: 18.04.2017.

Premijer Vlade Zeničko-dobojskog kantona Miralem Galijašević, ministar privrede/gospodarstva, ministar prostornog uređenja, prometa, komunikacija i zaštite okoliša, Kantonalno pravobranilaštvo, prestavnici BBM Sarajevo i Općinski načelnik Mirsad Mahmutagić danas će održati zajednički sastanak na temu statusa samoincijativnog zahtjeva BBM-a za dodjelu koncesije za eksploataciju uglja na lokalitetu Brezove Dane, općina Maglaj.

BBM Sarajevo pokrenuo je zajedničke aktivnosti sa britanskom i njemačkom ambasadom, na čijim tržištima izvode radove i ostvaruju odlične poslovne rezultate, a koji su veoma zainteresovani za realizaciju ovog projekta.