POVRATAK NAZAD


Uskoro prezentacija uzoraka tla poplavljenih i nepoplavljenih dijelova općine Maglaj
Datum: 17.02.2017.

Student treće godine Rudarsko-geološko-građevinskog fakulteta – odsjek geologija Samir Ustalić je posjetio Općinskog načelnika kako bi ga upoznao o detaljima Naučno-istraživačkog projekta „Koncentracija teških metala i ukupnih karbonata u tlu šire okoline Maglaja”. Taj projekat realizuje Rudarsko-geološko-građevinski fakultet Univerziteta u Tuzli, pod pokroviteljstvom Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke.

Voditelj projekta je dr. sc. Elvir Babajić, docent sa istoimenog fakulteta. U realizaciju projekta su, osim 9 nastavnika i asistenata, uključeni i studenti RGGF-a, među kojima je i naš sugrađanin Samir Ustalić.

Projektom je obuhvaćena šira okolina Maglaja, poplavljena i nepopavljena područja, sa koje je u periodu 5-6. novembra 2016. godine, prikupljeno ukupno 45 uzoraka tla na kojima je analiziran sadržaj teških metala i još 27 elemenata u tragovima u jednom od najreferentnijih laboratorija (ACME lab, Vankuver - Kanada), dok je sadržaj ukupnih karbonata analiziran u laboratorijama RGGF-a.

Prezentacija uzoraka tla obavljenim na području općine Maglaj održat će se 3. marta u sali Općinskog vijeća sa početkom u 18 sati.