POVRATAK NAZAD


PRO- Budućnost: Foto takmičenje/natjecanje simboličnog naziva “Kojeg je roda mir?”
Datum: 13.02.2017.

Povodom obilježavanja 8. marta/ožujka, Međunarodnog dana žena, Mreža za izgradnju mira, u okviru USAID-ovog projekta PRO-Budućnost, poziva na foto takmičenje/natjecanje simboličnog naziva "Kojeg je roda mir?".

Prijedlozi za teme su:

- ravnopravnost spolova,
- nenasilje,
- nasilje u porodici
- žene i mir,
- ženska radna prava,
- marginalizovane grupe (porodilje, samohrane majke, osobe sa invaliditetom).

Ovo su samo neke od tema koje bi trebale biti obuhvaćene, a mogu se proširiti i nekim drugim temama koje imaju vezu s Međunarodnim danom žena i pitanjima žena i izgradnje mira.

Konkurs/Natječaj je otvoren za učenice i učenike osnovnih i srednjih škola iz cijele Bosne i Hercegovine, koji dostave jednu do maksimalno tri fotografije, najkasnije do 25.02.2017. godine

Najbolje tri fotografije u obje kategorije će biti nagrađene:

prva nagrada u iznosu 300 KM,
druga nagrada u iznosu od 200 KM,
treća nagrada u iznosu od 100 KM.


Više informacija na:OVDJE