POVRATAK NAZAD


Predstavnici OSCE-a na sastanku sa Općinskim načelnikom
Datum: 08.02.2017.

Sa ciljem da porazgovaraju o programskim aktivnostima koje planiraju realizovati u općini Maglaj, te da se upoznaju sa mišljenjem o dosadašnjem radu, predstavnici OSCE razgovarali su sa Općinskim načelnikom.

Načelnik Mahmutagić pohvalio je rad OSCE-a i uputio ih u nekoliko važnih promjena koje su se do sada desile otkako je preuzeo mandat.

„Ja se uvijek zalažem za projekte čiji je koncept multietičnost. Probleme povratnika rado ćemo zajednički riješiti. Drago mi je i što su vaši planovi usmjereni ka našoj općini i nadam se da ćemo sarađivajući, još mnogo toga uraditi“, naglasio je Općinski načelnik.