POVRATAK NAZAD


Radni sastanak predstavnika Općine i UNDP-a
Datum: 07.02.2017.

Predstavnici UNDP-a Rada Latinović i Muamer Mulahasanović održali su radni sastanak sa Općinskim načelnikom Mirsadom Mahmutagićem i saradnicima iz Službe za privredu, financije/finansije i razvoj poduzetništva Ferhatom Bradarićem i Nerminom Bešlagićem.

Povod sastanka je plan aktivnosti za 2017. godinu. On će biti definisan kroz Protokol o saradnji za lokalni razvoj, koji će Općina Maglaj potpisati sa Razvojnim programom UNDP-a , projekat Lokalni integrisani razvoj ( LID ).

LID projekat je dio EU programa za lokalni razvoj i zapošljavanje koji predstavlja nastavak napora EU da pomogne ekonomski oporavak zemlje, doprinese stvaranju novih radnih mjesta i poboljšanju životnog standarda građana. Aktivnosti Programa će također doprinijeti ciljevima Reformske agende u BiH za poboljšanje poslovnog okruženja i ekonomske konkurentnosti.