Loading...

Aktuelnosti iz općine Maglaj

NOVOSTI

Nastavak 7. sjenice Općinskog vijeća Maglaj
  • Datum : 14.06.2017
  • Napisao : Press
U skladu sa članom 79. stav 3. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Maglaj ("Službene novine Općine Maglaj broj: 2/13 - prečišćen tekst"),

SAZIVAM


nastavak 7. sjednice Općinskog vijeća Maglaj za dan 15.6.2017. godine sa početkom u 11,00 sati, u sali JU Dom kulture "Edhem Mulabdić" Maglaj.

U skladu sa članom 63. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Maglaj ("Službene novine Općine Maglaj broj: 2/13 - prečišćen tekst"), predlažem dnevni red usvojen na Kolegiju 05.06.2017. godine.

Predsjedavajuća OV
Svjetlana Zamboni


Dokument možete preuzeti ovdje >> Download