Loading...

Aktuelnosti iz općine Maglaj

NOVOSTI

U Sarajevu održana radionica za uvrštavanje koncepta migracija u lokalne razvojne strateške dokumente
  • Datum : 17.11.2017
  • Napisao : Press

 

U okviru projekta Dijaspora za razvoj održane su radionice za predstavnike jedinica lokalne samouprave u Bosni i Hercegovini (BiH) s ciljem jačanja kapaciteta na uvrštavanju koncepta migracija i razvoja u lokalne razvojne dokumente, planove i strategije.

 

Radionicama koje su održane u Sarajevu u periodu od 13.11. do 16.11. prisustvovali su i predstavnici Općine Maglaj, koji su aktivno učestovali u diskusijama i timskom radu, te podijelili svoja iskustva i dobre prakse sa ostalim učesnicima.

 

Općina Maglaj je jedna od 16 jedinica lokalne samouprave koja ima ostvarenu direktnu saradnju sa projektom Dijaspora za razvoj. Projekat ima za cilj jačanje uloge bh. dijaspore u socio-ekonomskom razvoju u BiH, a predstavlja zajedničku inicijativu Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH, Vlade Švicarske, Međunarodne organizacije za migracije (IOM) i Razvojnog programa Ujedinjenih nacija (UNDP).