• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  26.01.2021

JU Dječiji vrtić Maglaj: Javni oglas za prijem u radni odnos

 

 

JAVNI OGLAS

za prijem u radni odnos

 

I

Raspisuje se javni oglas za radno mjesto u JU „Dječiji vrtić“ Maglaj :

     Spremačica – na određeno vrijeme – 18 mjeseci, puno radno vrijeme - 1 izvršilac.

     Visina osnovne plaće : 450,00 KM

 

II

Opis poslova za radno mjesto spremačice:

*održavanje higijene u radnim sobama i drugim prostorijama Ustanove;

*svakodnevno održavanje čistoće i dezinfekcija kuhinjskog i trpezarijskog prostora; 

*učestvovanje u serviranju i pripremi obroka prema utvrđenom jelovniku;

*pranje i peglanje posteljine;

*preuzimanje namirnica i kontrolisanje rokova upotrebe;

*pridržavanje sanitarno-higijenskih propisa i sprovođenje mjera zaštite;

*vođenje potrebne dokumentacije za ulaz hrane u kuhinju i potrošnju hrane.

 

III

Opći uslovi javnog oglasa utvrđeni Zakonom koje kandidati moraju ispunjavati su :

 *da su državljani Bosne i Hercegovine,

 *da su stariji od 18 godina,

 *da su zdravstveno sposobni za obavljanje poslova predviđenih za radno mjesto na koje konkurišu.

 

Pored općih uslova predviđenih Zakonom kandidati moraju ispunjavati i posebne uslove i to :

kandidati moraju imati završenu osnovnu školu, sa radnim iskustvom na sličnim ili istim poslovima .

Uz prijavu na oglas, kandidati su dužni priložiti dokaze o ispunjavanju općih i posebnih uslova:

- uvjerenje o državljanstvu ;

- svjedočanstvo o završenoj osnovnoj školi ; 

- dokaz o radnom iskustvu ( potvrda,uvjerenje ili sl.);

- ljekarsko uvjerenje dužan je dostaviti kandidat koji bude izabran.

Dokumenti koji se traže i prilažu treba da budu originali ili ovjerene fotokopije.

 

IV

 Javni oglas će biti objavljen u Nezavisnim novinama „Naša riječ“ ,na web stranici općine Maglaj,na oglasnoj ploči Službe Biroa za zapošljavanje Maglaj i JU „Dječiji vrtić“ Maglaj.

 

V

Prijave sa dokumentacijom se mogu dostaviti lično ili putem pošte, na adresu:

JU „Dječiji vrtić“ Maglaj 

ul. Civilnih žrtava rata bb

74250 Maglaj

sa naznakom: „ Prijava na javni oglas “ - NE OTVARATI 

 

Rok za podnošenje prijava je osam (8) dana od dana objavljivanja oglasa.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzimati u razmatranje.

Sa kandidatima koji ispunjavaju opće i posebne uslove i koji dostave uredne i potpune prijave,izvršit će se provjera radnih sposobnosti putem intervjua.

O vremenu i mjestu obavljanja intervjua, kandidati će biti blagovremeno obaviješteni.