• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  18.03.2020

NAREDBA Općinskog štaba civilne zaštite

 

U skladu sa članom 108. Zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara  od prirodnih i drugih nesreća („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj:39/03, 22/06 i 43/10), Odluke Vlade Federacije Bosne i Hercegovine o proglašenju nesreće uzrokovane pojavom coronavirusa (COVID 19) na području Federacije BiH broj: 408/2020 od 16.03.2020.godine, Naredbi Federalno9g štaba civilne zaštite broj: 12-40-6-148-2/2020; 12-40-6-148-8/2020; 12-40-6-148-9/2020; 12-40-6-148-10/2020; 12-40-6-148-11/2020; 12-40-6-148-12/2020; 12-40-6-148-13/2020; 12-40-6-148-16/2020; od 17.03.2020. godine, Općinski štab civilne zaštite donosi

 

N A R E D B U

 

1.Naređuje se privremeno obustavljanje pružanja usluga u ugostiteljskim objektima svih kategorija (restorana, pizzerija, slastičarni, ćevapdžinica, čajdžinica, fast food i sl.) na području općine Maglaj.

2.Iz tačke 1. ove Naredbe izuzima se usluga proizvodnje i dostave hrane, rad javnih kuhinja kao i proizvodnja i posluživanje hrane za prijavljene goste hotela uz poštivanje higijenskih i epidemioloških mjera zaštite.

3.Zabranjuje se konzumacija hrane unutar javne kuhinje, a kod podjele hrane voditi računa o socijalnom razmaku korisnika od najmanje 1,5 m.

4.Pravnim i fizičkim licima iz tačke 2. (restorana, pizzerija, slastičarni, ćevapdžinica, čajdžinica, fast food i sl.) je dozvoljena priprema i distribucija hrane isključivo dostavom na adresu kupca putem uposlene osobe. Narudžbe su dozvoljene samo telefonski.

5.Rad pekara je dozvoljen uz pridržavanje svih potrebnih sanitarno-higijenskih mjera kako za uposlenika, tako i za objekat uz zabranu konzumacije hrane unutar objekta.

6.Zabranjuje se konzumacija hrane i pića unutar objekta i na platou benzinskih pumpi.

7.Naređuje se trgovinama osnovnim prehrambenim artiklima - supermarketi, tržnice, pekare, apoteke, benzinske pumpe na području općine Maglaj da svoj rad organizuju po do sada prijavljenom radnom vremenu, uz osiguranje protoka kupaca i klijenata na način da se omogući potrebna socijalna distanca od najmanje 1,5 m između osoba uz poštivanje ostalih higijensko-epidemioloških mjera.

8.Naređuje se svim pravnim i fizičkim licima na području općine Maglaj da pojačaju provođenje općih i posebnih mjera zaštite od zaraznih bolesti, shodno Zakonu o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti Federacije BiH ( „Službene novine Federacije BiH“ 29/05 ), sa posebnim akcentom na pojačanu vanrednu dezinfekciju poslovnih površina i sredstava javnog prijevoza ( autobusi, kombi vozila, taksivozila i sanitetska vozila ).

9.Naredba vezana za međunarodni saobraćaj zasebno se dostavlja pravnim i fizičkim licima koja pružaju ili koriste ove usluge i ista se može pronaći na zvaničnoj stranici Općine Maglaj.

10.Naređuje se otkazivanje održavanja svih javnih skupova na području općine Maglaj u skladu sa propisima o javnim okupljanjima.

11.Naređuje se privremena obustava pružanja usluga za: kina, pozorišta, dvorane, umjetničke galerije, sportsko- rekreacijske centre i slično na području općine Maglaj.

12.Naređuje se privremena obustava pružanja usluga u frizerskim i kozmetičkim salonima i igraonicama na području općine Maglaj.

13.Preporučuje se osobama starije životne dobi (preko 65 godina), hroničnim bolesnicima, oboljelim od malignih i drugih oboljenja koja utiču na imunitet, da maksimalno smanje kretanje i kontakt s drugim osobama, jer predstavljaju najrizičniju skupinu prema statističkim podacima s najvećom stopom smrtnosti od oboljenja Corona virusom (COVID-19.)

14.Ponovo pozivamo sve građane da iskažu solidarnost prema starim, bolesnim i iznemoglim licima u nabavci lijekova i neophodnih namirnica. Osobe koje nemaju ovu vrstu pomoći mogu se obratiti za pomoć na brojeve telefona: Crveni križ 032 603 302 i JU Centar za socijalni rad 032 603 527 u periodu od 08 do 14 sati.

 

 

Ova Naredba stupa na snagu odmah. Download

 

Sve Naredbe i preporuke koje su donesene Naredbom broj: 07-40-3-1124/20 od 17.03.2020. godine ostaju na snazi, izuzev onih koje su izmjenjene ili ukinute ovom Naredbom.