• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  18.10.2019

Konačna rang lista redovnih studenata I i II ciklusa studija za akademsku 2018/2019.godinu iz Budžeta Općine Maglaj

 

Obavještavaju se redovni studenti sa područja općine Maglaj, koji su se prijavili na Konkurs za dodjelu stipendija iz sredstava Budžeta Općine Maglaj za 2018/2019. akademsku godinu, da je Konačna rang lista studenata koji ispunjavaju uvjete Konkursa objavljena na Oglasnoj ploči Općine Maglaj i OVDJE.

Studenti koji su ostvarili pravo na stipendiju, a koji nisu dostavili broj tekućeg računa dužni su odmah, a najkasnije u roku od 5 (pet ) dana dostaviti isti u kancelariju broj 27. Općine Maglaj, kako bi se mogla izvršiti isplata stipendija.