• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  16.08.2019

Održana 30. redovna sjednica Općinskog vijeća Maglaj

 

Završena je 30. redovna sjednica Općinskog vijeća Maglaj i prema  Dnevnom redu, planirano je bilo 15 tačaka na rasporedu. Prilikom usvajanja Dnevnog reda, skinute su tačke Odluka o dodjeli stambenih jedinica u zakup i načinu odabira korisnika stambenog fonda uz primjenu principa socijqalnog stanovanja, Odluka o visini zakupnine u stambenim jedinicama izgrađenim u okviru projekta „Zatvaranje kolektivnih centara kroz omogućavanje javnih stambenih rješenja“ Projekat- CEB II i Odluka o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Općine Maglaj na Skupštini JP „KJD“ d.o.o. Maglaj. S tim u vezi, izvršena je i izmjena mjesta Nacrta Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o javnim priznanjima Maglaja i Prijedloga Odluke o dodjeli javnih priznanja općine Maglaj za 2019. godinu koje su tom prilikom i usvojene.

U nastavku rada, usvojena je Odluka o dopuni Odluke o utvrđivanju cijene odvoza smeća od pravnih i fizičkih lica, Izvještaj o radu mjesnih zajednica za 2018. godinu, kao i Program rada mjesnih zajednic za 2019. godinu. Također, usvojen je Nacrt Ugovora o prijateljskom okruženju između Općine Maglaj i koncesionara u pogledu eksploatacije uglja i drugih resursa na lokalitetu ležišta uglja Brezove Dane, gdje je zadužena Služba za urbanizam, geodetske i imovinsko-pravne poslove da u roku od 60 dana organizuje javnu raspravu sa posebnim akcentom na mjesne zajednice Brezove Dane i Novi Šeher.

Donesena je Odluka o usvajanju Nacrta djelimične izmjene Regulacionog plana „CentarMaglaj-sjeverni dio“ i zadužena je Služba za urbanizam, geodetske i imovinsko-pravne poslove da provede javnu raspravu u trajanju od 30 dana.

Informacija o stanju i funkcionisanju mjesnih zajednica, Informacija o kretanju zapošljavanja i nezaposlenosti na području općine Maglaj za 2018.godinu, Informacija o radu privatnih predškolskih ustanova za 2018/2019. godinu PPU koje se sufinansiraju iz Budžeta Općine Maglaj „Maglajska mala raja, „Dječiji osmjeh“ Maglaj i Informacija o radu JU Centar za djecu i odrasle sa posebnim potrebama ZDK za 2018.godinu. Na kraju, uslijedio je Brifing Načelnika općine između dvije sjednice i Vijećnička pitanja i inicijative.