• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  25.07.2019

U toku radovi Poslovna zona Liješnica i Stari grad

 

Brojni su infrastrukturni radovi na području općine Maglaj. Izdvajamo radove na Poslovnoj zoni Liješnica gdje je u završnici prva faza izgradnje dijela servisne saobraćajnice u dužini od 250 metara.

 U Starom gradu na Trgu Alije Izetbegovića u toku je sanacija oštećenih kamenih kocki, kako bi se dovele u podnošljivo stanje do rekonstrukcije cijelog Trga, a izrada idejnog projekta se privodi kraju.

U MZ Domislica u sklopu sanacije i rekonstrukcije postojećih cesta i asfaltnih površina za 2019. godinu urađene su tri dionice puta:I dionica dužine cca 50 metara, II dionica dužine cca 40 metara i III dionica dužine cca 40 metara.

 

Poslovna zona Liješnica

 

 

 

 

Stari grad- Trg Alije Izetbegovića

 

 

 

 

MZ Domislica