• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  01.07.2019

Obavještenje za građane povodom organiziranog odlaska u Srebrenicu

 

 

Obavještavamo građane općine Maglaj, da se i ove godine kao i svake prethodne organizuje odlazak u Srebrenicu, posjeta Memorijalnom centru Potočari na dan 11.07.2019. godine.

Zainteresovani građani mogu izvršiti prijavu za odlazak u Službi za boračko-invalidsku i socijalnu zaštitu, opću upravu i društvene djelatnosti Općine Maglaj, kao i u vrijeme rada Matičnih ureda u Kosovi i Novom Šeheru.

Prijave se vrše do dana 09.07.2019. godine do 16,00 sati.

Dodatne informacije možete dobiti na kontakt tel. 032 465 834 i 032 465 835.

Polasci su organizirani iz Novog Šehera u 5,00 sati i ispred JU Dom kulture „Edhem Mulabdić“ Maglaj u 5:30 sati.