• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  01.07.2019

Lista uspješnih kandidata Oglasa za dodjelu poticaja samozapošljavanja i zapošljavanja pripadnika branilačke populacije

 

 

Objavljena je lista uspješnih kandidata Oglasa za dodjelu poticaja samozapošljavanja pripadnika branilačke populacije i Oglasa za dodjelu poticaja zapošljavanja pripadnika branilačke populacije.

Nezadovoljni kandidati imaju pravo podnošenja zahtjeva za preispitivanje liste uspješnih kandidata koji mora biti obrazložen i utemeljen na dokazima u roku od 8 dana od dana isticanja liste, odnosno najkasnije sa 08.07.2019. godine.

Listu možete pogledati na Oglasnoj ploči Općine Maglaj ili preuzeti u prilogu:

1.SAMOZAPOŠLJAVANJE

2.ZAPOŠLJAVANJE