• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  28.06.2019

Počeli radovi u Starom gradu i MZ Jablanica ( lokacija Puljkovac-Mehinagići )

 

Počeli su radovi na sanaciji i rekonstrukciji makadamskog puta u Starom gradu-Moruša, prema mezarju u dužini od 170 metara.

Također, u toku su radovi u zaseoku Mehinagići ( Puljkovac ) dužine 168 metara. Na toj lokaciji urađena je ranije i presvlaka mosta.

Na obje lokacije trenutno se rade mašinske pripreme trase puta, iskopi odvodnih kanala i rasipanje nosivog tamponskog sloja od kamenog materijala.